Laboratoř biogeografie a diverzifikace

Laboratoř biogeografie a diverzifikace se zabývá rozšířením motýlů i dalších organismů a jeho změnami v minulosti i budoucnosti a dále pak vztahem mezi rozšířením a evolučními procesy. Tedy procesy, které vedou ke tvorbě nových druhů i jejich vymírání. Snažíme se vysvětlit, proč některé druhy ubývají a jiné přibývají, co je za tím a jak aktivně pomoci v ochraně přírody na české i mezinárodní úrovni.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA