Mgr. Markéta Davídková, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř aplikované entomologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420-387775903
E-mail: davidkova@entu.cas.cz

Popis

Ekofyziologie kůrovcovitých

Publikace
Celkem nalezeno: 14 záznamů
Davídková M., Kleinová L., Doležal P. (2023) Overwintering Migration of the Double-Spined Spruce Bark Beetle Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera; Curculionidae) Forests 14(1) : 131.
DOI: 10.3390/f14010131
Doležal P., Davídková M., Vovesný P., Drašar P. (2023) Pheromone dispenser ACUMIPROTECT for mass trapping of the sharp-dentated bark beetle, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae) Chemické listy 117 : 13-16.
DOI: 10.54779/chl20230013
Novák M., Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M. (2023) Způsob sledování kůrovcových aktivit a systém k provádění způsobu sledování Patent 309464 :
Doležal P., Davídková M. (2021) Device for trapping the large pine beetle. Evropský průmyslový vzor 008645048
Doležal P., Davídková M. (2021) Past pro odchyt klikoroha borového. Užitný vzor 35449
Doležal P., Kleinová L., Davídková M. (2021) Adult Feeding Preference and Fecundity in the Large Pine Weevil, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae). Insects 12(5) : 473.
DOI: doi:10.3390/insects12050473
Novák M., Geyer J., Prokýšek M., Hais M., Grill S., Davídková M., Doležal P., Hofmann P., Paudyal R. (2021) Construction of a multisensor UAV system for early detection of forest pests. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. 1164-1182.
DOI: 10.1007/978-3-030-63270-0_78
Novák Milan, Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M. (2021) Systém ke sledování kůrovcových aktivit. Užitný vzor 35641
Novák M., Prokýšek M., Doležal P., Hais M., Gril S., Davídková M., Geyer J., Hofmann P., Paudyal R. (2020) Multisensor UAV System for the Forest Monitoring. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany 2020 : 293-296.
DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208993
Davídková M., Doležal P. (2019) Temperature‐dependent development of the double‐spined spruce bark beetle Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera; Curculionidae). Agricultural and Forest Entomology 21 : 388-395.
DOI: 10.1111/afe.12345
Davídková M., Doležal P. (2017) Sister broods in the spruce bark beetle, Ips typographus (L.). Forest Ecology and Management 405 : 13-21.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.08.040
Doležal P., Okrouhlík J., Davídková M. (2016) Fine fluorescent powder marking study of dispersal in the spruce bark beetle, Ips typographus (Coleoptera: Scolytidae). European Journal of Entomology 113 : 1-8.
Doležal P., Miklas B., Bartošová E., Davídková M., Okrouhlík J. (2014) To know a bark beetle: ecophysiological implications for mathematical modeling of bark beetle population dynamics. International Forestry Review 16(5) : 194.
DOI: http://dx.doi.org/10.1505/146554814814281701
Štefková K., Moravcová M., Davídková M., Doležal P., Kodrík D. (2011) Feeding and energetic metabolism in the spruce bark beetle (Ips typographus) - active, diapausing and post-diapausing beetles Freiburger Forstliche Zeitung 89(2011) 141-145, ISSN 1436-1566..

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA