RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř ekologie vodního hmyzu a reliktních ekosystémů

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775371
E-mail: vruz@entu.cas.cz
Web: www.entu.cas.cz/ruzicka/

Popis

Taxonomie a ekologie pavouků, extrémní stanoviště, kamenité suti, skály.|Taxonomy and ecology of spiders, extreme habitats, scree slopes, rocks.

Publikace
Celkem nalezeno: 149 záznamů
Machač O., Bryja V., Dolanský J. , Dolejš P., Hradská I., Růžička V., Řezáč M., Šich R., Vinkler S. (2019) Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to spider fauna of selected localities of Central Moravia. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 317 : 82–97.
Mammola S., Cardoso P., Angyal D., Balázs G., Blick T., Brustel H., Carter J., Ćurčić S., Danflous S., Dányi L., Déjean S., Deltshev C., Elverici M., Fernández J., Gasparo F., Komnenov M., Komposch C., Kováč Ľ., Kunt K. B., Mock A., Moldovan O. T., Naumova M., Pavlek M., Prieto C. E., Ribera C., Rozwałka R., Růžička V., Vargovitsh R. S., Zaenker S., Isaia M. (2019) Continental data on cave-dwelling spider communities across Europe (Arachnida: Araneae). Biodiversity Data Journal 7 : e38492.
DOI: 10.3897/BDJ.7.e38492

Dokumenty ke stažení:
Continental data on cave-dwelling spider communities across Europe (Arachnida: Araneae) (pdf)
Mammola S., Cardoso P., Angyal D., Balázs G., Blick T., Brustel H., Carter J., Ćurčić S., Danflous S., Dányi L., Déjean S., Deltshev C., Elverici M., Fernández J., Gasparo F., Komnenov M., Komposch C., Kováč Ľ., Kunt K. B., Mock A., Moldovan O. T., Naumova M., Pavlek M., Prieto C. E., Ribera C., Rozwałka R., Růžička V., Vargovitsh R. S., Zaenker S., Isaia M. (2019) Local- versus broad-scale environmental drivers of continental β-diversity patterns in subterranean spider communities across Europe. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 286 : 20191579.
DOI: 10.1098/rspb.2019.1579

Dokumenty ke stažení:
Local- versus broad-scale environmental drivers of continental β-diversity patterns in subterranean spider communities across Europe (pdf)
Růžička V., Růžička A. (2019) Three-dimensional modelling in arachnology as exemplified using Porrhomma-species (Araneae: Linyphiidae). Arachnologische Mitteilungen 58 : 1-3.
Řezáč M., Růžička V., Oger P., Řezáčová V. (2018) European species of the Gnaphosa alpica complex (Araneae, Gnaphosidae). Zootaxa 4370 : 289-294.
DOI: 10.11646/zootaxa.4370.3.9
Růžička V. (2018) A review of the genus Porrhomma (Araneae: Linyphiidae). Zootaxa 4481 (1) : 1-75.
DOI: 10.11646/zootaxa.4481.1.1
Růžička V., Tajovský K., Pižl V. (2018) Pavouci (Araneae) CHKO Brdy. Spiders (Araneae) of the Brdy Protected Landscape Area. Bohemia centralis 34 : 133–147.
Růžička V., Dolanský J. (2016) Catching of spiders in shallow subterranean habitats in the Czech Republic. Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 2016 (51) : 43-48.
DOI: 10.5431/5106

Dokumenty ke stažení:
AraMitt (pdf)
Růžička V., Mlejnek R., Juřičková L., Tajovský K., Šmilauer P., Zajíček P. (2016) Invertebrates of the Macocha Abyss (Moravian Karst). Acta Carsologica 45 (1) : 71-84.
DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ac.v45i1.896
Dolejš P., Růžička V. (2015) Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae). Arachnologische Mitteilungen 50 : 19-21..
DOI: 10.5431/aramit5003
Řezáč M., Kůrka A., Růžička V., Heneberg P. (2015) Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities. Biologia 70 : 645-666..
DOI: 10.1515/biolog-2015-0079
Růžička V. (2015) Naši pavouci a biospeleologie. Our spiders and biospeleology. Živa 63 : 263-266 (in Czech, English summary)..
Růžička V., Mlejnek R., Tajovský K., Juřičková L. (2015) Propast Macocha - specifické centrum druhové rozmanitosti. Ochrana přírody 70 : 8-9..
Růžička V., Zacharda M., Šmilauer P., Kučera T. (2015) Can paleorefugia of cold-adapted species in talus slopes resist global warming? Boreal Environment Research 20 : 403-412..


Dokumenty ke stažení:
BER_2015 (pdf)
Růžička V., Mlejnek R. (2013) Osidlování podzemních prostor pavouky ve střední Evropě. Colonization of subterranean habitats by spiders in central Europe. Speleofórum 32 : 98-101, 117 (in Czech, English summary).
Růžička V., Šmilauer P., Mlejnek R. (2013) Colonization of subterranean habitats by spiders in Central Europe. International Journal of Speleology 42 : 133–140.
DOI: 10.5038/1827-806X.42.2.5
Tajovský K., Tuf I., Papáč V., Růžička V., Mlejnek R. (2013) Bezobratlí živočichové Zbrašovských aragonitových jeskyní. Invertebrate fauna in Zbrašov Aragonite Caves. In Šimečková B. & Geršl M. (eds), Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení. Acta speleologica 4 : 82–85 (in Czech, English summary)..
Růžička V., Vaněk J., Šmilauer P. (2012) Spiders in mountain habitats of the Giant Mountains. Russian Journal of Ecology 43 : 341-347..
DOI: 10.1134/S1067413612040133
Růžička V., Zacharda M., Němcová L., Šmilauer P., Nekola J. (2012) Periglacial microclimate in low altitude scree slopes supports relict biodiversity. Journal of Natural History 46 : 2145–2157.
DOI: 10.1080/00222933.2012.707248
Laška V., Kopecký O., Růžička V., Mikula J., Véle A., Šarapatka B., Tuf I. (2011) Vertical distribution of spiders in soil. Journal of Arachnology 39 : 393–398..


Dokumenty ke stažení:
JoA_2011 (pdf)

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA