MSc. Valeriya Zabelina, Ph.D.

Funkce: Bývalý zaměstnanec - Laboratoř aplikované entomologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775246; 420387775220
E-mail: vzabelina@entu.cas.cz

Popis

První směr výzkumu se týká hormonálního řízení larvální diapauzy u můry Sesamia nonagrioides, jejíž housenky jsou významnými škůdci kukuřice ve Středomoří. Hlavní oblastí zájmu V. Zabeliny je však partenogeneze bource morušového, její mechanismus a vliv na expresi některých recesivních genů. Ve spolupráci s japonskými partnery vyvíjí metodu využití partenogenetických klonů bource pro urychlení selekce transgenních homozygotů. Metoda může mít značný význam pro získání bourců produkujících zcela nové typy hedvábí.

Publikace
Celkem nalezeno: 5 záznamů
Zabelina V., Takasu Y., Sehadová H., Yonemura N., Nakajima K., Sezutsu H., Šerý M., Žurovec M., Sehnal F., Tamura T. (2021) Mutation in Bombyx mori fibrohexamerin (P25) gene causes reorganization of rough endoplasmic reticulum in posterior silk gland cells and alters morphology of fibroin secretory globules in the silk gland lumen. Insect Biochemistry and Molecular Biology 135 : article number: 103607.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2021.103607
Zabelina V., Vrchotová M., Sehadová H., Sehnal F. (2019) Ranný embryonální vývoj bource morušového. Sborník abstraktů z konference 95. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 5.-7. února 2019, 3. Lékařská fakulta UK, Praha, pp. 53.
Zabelina V., Klymenko V., Tamura T., Doroshenko K., Liang H., Sezutsu H., Sehnal F. (2015) Genome engineering and parthenocloning in the silkworm, Bombyx mori. Journal of Biosciences 40 : 645-655.
DOI: 10.1007/s12038-015-9548-y
Zabelina V., Uchino K., Mochida Y., Yonemura N., Klymenko V., Sezutsu H., Tamura T., Sehnal F. (2015) Construction and long term preservation of clonal transgenic silkworms using a parthenogenetic strain. Journal of Insect Physiology 81 : 28-75.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2015.06.011
Zabelina V., Lysenko N., Klymenko V., Sehnal F. (2011) Silkworm parthenogenesis: Phenotypic intraclonal variability. In: 5th BASCA International Conference „Sericulture for multi products – new prospects for development“ SERIPRODEV, Bucuresti, Printech 2011, ISBN 978-606-521-666-2. Abstracts 49.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA