Mgr. David Doležel, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř molekulární chronobiologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775239
E-mail: dolezel@entu.cas.cz

Popis

HLAVNÍ VÝZKUMNÉ SMĚRY

 • Adaptace hmyzu na sezónní změny - diapauza, mechanismy fotoperiodických hodin (na molekulární, anatomické a genetické úrovni), geografická variabilita fotoperiodickýh hodin, Juvenilní hormon - úloha v diapauze a reprodukci.
 • Pyrrhocoris apterus jako nový modelový organismus hmyzí endokrinologie (neuropeptidy, evoluce neuropeptidových receptorů), reprodukční chování, cirkadiánní rytmy, fylogeografie P. apterus a související geografické adaptace; vývoj metodických postupů ("umlčování" genů metodou RNA interference, genová editace, orgánové kultivace).
 • Drosophila melanogaster - teplotní kompenzace cikradinánních hodin, cílená mutageneze (CRISP/CAS9)
 • Evoluce cirkadiánních genů - magnetorecepce; cirkadiánní hodiny prvoků

 

HLAVNÍ SPOLUPRÁCE

 • Roger Butlin, University of Sheffield, UK; Projekt: Fylogeografie ruměnice P. apterus,
 • Christian Wegener, University of Wuerzburg, Německo; Projekt: Neuropeptidy u ruměnice P. apterus
 • Vladimir Benes, GeneCore, EMBL, Heildeberg, Německo; Projekt: P. apterus - genom a transkriptom
 • Richard Pokorny, Philipps-University, Marburg, Německo; Projekt: structura a biochemie hmyzích proteinů skupiny CRY/Photolyase
 • Fernando Noriega, Florida Int. University, USA; Projekt: Juvenilní hormon P. apterus
 • Christopher Wheat, Stockholm U., Švédsko – Populační genetika a genomika P. apterus (Pool-sequencing)

 

Školitel doktorandů:

Současní:

Dřívější:

    Adam Bajgar (PhD obhájeno - červen 2013 )

 

Školitel studentů

Současní:

Dřívější:

 •      Marion Sieber (Mgr. obhájeno 2014)
 •      Katka Švehlová (Mgr. obhájeno 2013)
 •      Martina Jonáková (Mgr. obhájeno 2012)
 •      Olga Pecková (Mgr. obhájeno 2012)
 •      Silvie Fexová (Mgr. obhájeno 2010)
 •      Olga Bazalová (Mgr. obhájeno 2010)
 •      Juraj Dobrovodský (Bcl. obhájeno 2012)
 •      Olga Pecková (Bcl. obhájeno2010)
 •      Eva Stehliková (Bcl. obhájeno2010)

 

 

 

Odborný životopis

narozen: 1974; Česká Republika (ČSSR...)

VZDĚLÁNÍ

1994-1997   Bcl. studium, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Č. Budějovice, CZ

1997             tříměsíční pobyt, The University of Arizona (Tucson), USA, laboratoř Prof. Davida Galbraitha,

1997-1999   Mgr studium, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Č. Budějovice, CZ

1999-2003   doktorské studium, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Č. Budějovice, CZ

2004-2007   postdoktorská stáž Fellow, Brandeis U. (laboratoř J. C. Halla), Waltham, MA, USA.

2007-2010   postdoktorská stáž, Entomologický ústav AVČR, Biologické centrum, Č. Budějovice, CZ

2011-2013   výzkumný pracovník,  Entomologický ústav AVČR, Biologické centrum, Č. Budějovice, CZ

Since 2013  vedoucí laboratoře, Entomologický ústav AVČR, Biologické centrum, Č. Budějovice, CZ

 

VÝUKA

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, katedra molekulární biologie, Č. Budějovice, CZ

 • Metody molekulární biologie (v češtině, třetina semestrálního kurzu): 2009-2011
 • Pokročilé metody molekulární biologie, kompletní kurz (KMB/603, alternuje CZ-Eng; celosemestrální kurz) 2011- součastnost
 • Methods of functional genomics (KMB/217, anglicky, garant kurzu)
 • Cell Regulation and Signaling (KMB/614, anglicky) – přednáška z chronobiologie 2009-2015
 • Moderní methody chronobiologie 2009-2015
 • V součastnosti školitel 7 doktorandů a 2 studentů bakalářského programu
 • vedoucí obhájených prací: 1x PhD, 6x magisterská a 3x bakalářská práce

 

VYBRANÉ ZVANÉ PŘEDNÁŠKY A PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCÍCH

 • Marie Curie ITN, Jyväskyla, Finland, May 2010: Circadian and Photoperiodic Clock
 • Marie Curie ITN, Jyväskyla, Finland, May 2010: Molecular tools applied to non-model insects
 • Institute of Molecular Life Sciences, University of Zurich, April 2012
 • University of Jyväskyla, Jyväskyla, Finland, November 2012
 • MPI for Chemical Ecology, Jena, Germany, November 2012
 • Institute of Physiology, ASCR, Prague, February 2013
 • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, ASCR, Prague, April 2013
 • Wuerzburg University, Germany, October 2013
 • University of Leicester, UK, December 2013
 • 7th International Symposium on Molecular Insect Science, Amsterdam, July 2014
 • Wageningen, Netherlands, July, 2014
 • Osaka, Japan, November 2014
 • Kobe, Japan, November 2014
 • Tsukuba, Japan, November 2014
 • NTU, Taiapei, Taiwan, November 2014
 • University of Sheffield, UK, December 2014
 • Swansea University, Wales, UK, March 24, 2015
 • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, ASCR, Prague, October 2015
 • University of Krakow, Poland, March 2016
 • Stellenbosch University, Republic of South Africa, April, 2016

 

PŘEDPOKLÁDANÉ PREZENTACE NA KONFERENCÍCH

 • Time and Light, Viena, Austria, May 2016 (poster: Circadian clock in protist Chromera velia)
 • SRBR meeting, Florida, USA, May 2016 (přednáška: Circadian genes, Photoperiodic clock and Diapause in insect, Pyrrhocoris apterus)
 • International Congress of Entomology, Orlando, USA, September 2016 (přednáška v rámci symposia: Neuro-Endocrine Regulation of Reproduction in Insects)

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH

 • The Society on Research on Biological Rhythms
 • INsecTIME – partner, European consortium (FP7 program funded) aiming at Insect chronobiology
 • International Society for Evolutionary Protistology – 1997-2001

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

celkem 26 odborných článků (1x zvané review), >500 citací,  h-index 14 (Scopus), 13 (WOS)

 

 

OBORNÉ PUBLIKACE V PŘÍPRAVĚ

Pivarciova, Provaznik, Vaneckova, Pivarci, Peckova, Bazalova, Wu, Cada, Kment, Kotwica-Rolinska, Dolezel: Unexpected geographic variability of free running period in the linden bug, Pyrrhocoris apterus (under revision)

 

 

Publikace
Celkem nalezeno: 42 záznamů
Kaniewska M., Vaněčková H., Doležel D., Kotwica-Rolinska J. (2020) Light and temperature synchronizes locomotor activity in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Frontiers in Physiology 11 : article number: 242.
DOI: 10.3389/fphys.2020.00242
Kotwica-Rolinska J., Krištofová L., Chvalová D., Pauchová L., Provazník J., Hejníková M., Sehadová H., Lichý M., Vaněčková H., Doležel D. (2020) Functional analysis and localisation of a thyrotropin-releasing hormone-type neuropeptide (EFLa) in hemipteran insects. Insect Biochemistry and Molecular Biology 122 : article number: 103376.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2020.103376
Smýkal V., Pivarči M., Provazník J., Bazalová O., Jedlička P., Lukšan O., Horák A., Vaněčková H., Beneš V., Fiala I., Hanus R., Doležel D. (2020) Complex evolution of insect insulin receptors and homologous decoy receptors, and functional significance of their multiplicity. Molecular Biology and Evolution 37 : 1775-1789.
DOI: 10.1093/molbev/msaa048
Bartoš P., Netušil R., Slabý P., Doležel D., Ritz T., Vácha M. (2019) Weak radiofrequency fields affect the insect circadian clock. Journal of the Royal Society Interface 16 : article number: 20190285.
DOI: 10.1098/rsif.2019.0285
Doležel D. (2019) Chronobiology: The circadian clock under extreme photoperiods. Current Biology 29 : R1176-R1178.
DOI: 10.1016/j.cub.2019.09.061
Kotwica-Rolinska J., Chodáková L., Chvalová D., Krištofová L., Fenclová I., Provazník J., Wu C., Bertolutti M., Doležel D. (2019) CRISPR/Cas9 genome editing introduction and optimization in the non-model insect Pyrrhocoris apterus. Frontiers in Physiology 10 : article 891.
DOI: 10.3389/fphys.2019.00891
Paolucci S., Dalla Benetta E., Salis L., Doležel D., van de Zande L., Beukeboom L.W. (2019) Latitudinal variation in circadian rhythmicity in Nasonia vitripennis. Behavioral Sciences 9 : article number: 115.
DOI: 10.3390/bs9110115
Singh S., Giesecke A., Damulewicz M., Fexová S., Mazzotta G.M., Stanewsky R., Doležel D. (2019) New Drosophila circadian clock mutants affecting temperature compensation induced by targeted mutagenesis of timeless. Frontiers in Physiology 10 : article number: 1442.
DOI: 10.3389/fphys.2019.01442
Ditrich T., Janda V., Vaněčková H., Doležel D. (2018) Climatic variation of supercooling point in the linden bug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). Insects 9 : article number 144.
DOI: 10.3390/insects9040144
Bazalová O., Doležel D. (2017) Daily Activity of the Housefly, Musca domestica, Is Influenced by Temperature Independent of 3' UTR period Gene Splicing G3: Genes, Genomes, Genetics 7 : 2637-2649.
DOI: 10.1534/g3.117.042374
Ibrahim E. A. S., Hejníková M., Shaik H. A., Doležel D., Kodrík D. (2017) Adipokinetic hormone activities in insect body infected by entomopathogenic nematode. J. Insect Physiol. 98 : 347-355.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2017.02.009
Kotwica-Rolinska J., Pivarčiová L., Vaněčková H., Doležel D. (2017) The role of circadian clock genes in the photoperiodic timer of the linden bug, Pyrrhocoris apterus, during the nymphal stage. Physiological Entomology 42 : 266-273.
DOI: 10.1111/phen.12197
Bazalová O., Kvicalova M., Valkova T., Slaby P., Bartos P., Netusil R., Tomanova K., Braeunig P., Lee H., Šauman I., Damulewicz M., Provazník J., Pokorny R., Doležel D., Vacha M. (2016) Cryptochrome 2 mediates directional magnetoreception in cockroaches. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 113 : 1660-1665.
DOI: 10.1073/pnas.1518622113
Pivarčiová L., Vaněčková H., Provazník J., Wu C., Pivarči M., Pecková O., Bazalová O., Čada Š., Kment P., Kotwica-Rolinska J., Doležel D. (2016) Unexpected geographic variability of the free running period in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Journal of Biological Rhythms 31 : 568-576.
DOI: 10.1177/0748730416671213
Urbanová V., Bazalová O., Vaněčková H., Doležel D. (2016) Photoperiod regulates growth of male accessory glands through juvenile hormone signaling in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Insect Biochemistry and Molecular Biology 70 : 184-190.
Závodská R., Kobelková A., Šauman I., Bazalová O., Doležel D. (2016) Exprese genů biologických hodin v mozku zavíječe moučného (Ephestia kuehniella). Sborník abstraktů z konference 92. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 2.-4. února 2016, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice, pp. 104, ISBN 978-80-7394-563-3
Doležel D. (2015) Photoperiodic time measurement in insects. Current Opinion in Insect Science 7 : 98-103.
DOI: 10.1016/j.cois.2014.12.002
Kobelková A., Závodská R., Šauman I., Bazalová O., Doležel D. (2015) Expression of clock genes /period/ and /timeless /in the central nervous system of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Journal of Biological Rhythms 30 : 104-116.
DOI: 10.1177/0748730414568430
Poupardin R., Schöttner K., Korbelová J., Provazník J., Doležel D., Pavlinic D., Beneš V., Košťál V. (2015) Early transcriptional events linked to induction of diapause revealed by RNAseq in larvae of drosophilid fly, Chymomyza costata. BMC Genomics 16 : 702.
DOI: 10.1186/s12864-015-1907-4
Smýkal V., Bajgar A., Provazník J., Fexová S., Buřičová M., Takaki K., Hodková M., Jindra M., Doležel D. (2014) Juvenile hormone signaling during reproduction and development of the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Insect Biochemistry and Molecular Biology 45 : 69-76.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2013.12.003

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA