RNDr. Radmila Čapková Frydrychová, Ph.D.

Rodné:Frydrychová

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř výzkumu telomer

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 322; +420 387 775 054
E-mail: Radmila.Frydrychova@seznam.cz
Místnost: 306, 305

Popis

Fylozeneze hmyzích telomer; molekulární a cytogenetická analýza telomer u hmyzu; aktivita telomerázy u hmyzu.

Publikace
Celkem nalezeno: 42 záznamů
Čapková Frydrychová R., Konopová B., Peška V., Brejcha M., Sábová M. (2024) Telomeres and telomerase: active but complex players in life‑history decisions Biogerontology 25 : 205-226.
DOI: 10.1007/s10522-023-10060-z
Dostálková S., Urajová P., Činčárová D., Vránová T., Hrouzek P., Petřivalský M., Lukeš M., Čapková Frydrychová R., Danihlík J. (2024) Fatty acids and their derivatives from Chlorella vulgaris extracts exhibit in vitro antimicrobial activity against the honey bee pathogen Paenibacillus larvae. Journal of Apicultural Research 63 : 310-322.
DOI: 10.1080/00218839.2021.1994264
Brejcha M., Prušáková D., Sábová M., Peška V., Černý J., Kodrík D., Konopová B., Čapková Frydrychová R. (2023) Seasonal changes in ultrastructure and gene expression in the fat body of worker honey bees Journal of Insect Physiology 146 : 104504.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2023.104504
Čapková Frydrychová R. (2023) Telomerase as a possible key to bypass reproductive cost. Molecular Ecology 32 : 2134-2143.
DOI: http://doi.org/10.1111/mec.16870
Fajkus P., Adámik M., Nelson A.D.L., Kilar A.M., Franek M., Bubeník M., Bubeník M., Čapková Frydrychová R., Votavová A., Sýkorová E., Fajkus J., Peška V. (2023) Telomerase RNA in Hymenoptera (Insecta) switched to plant/ciliate-like biogenesis. Nucleic Acids Research 51 : 420-433.
DOI: 10.1093/nar/gkac1202
Kodrík D., Čapková Frydrychová R., Hlávková D., Skoková Habuštová O., Štěrbová H. (2023) Unusual functions of insect vitellogenins: Minireview. Physiological Research 72 : S475-S478.
DOI: 10.33549/physiolres.935221
Kodrík D., Jurčáková D., Kainzová K., Hlávková D., Čapková Frydrychová R., Skoková Habuštová O., Štěrbová H. (2023) Multifunkčnost hmyzích vitellogeninů: jejich úloha v obranných reakcích. 98. Fyziologické dny - Konference české a slovenské fyziologické společnosti, Praha, 7.-8. února, Abstrakt str. 61.
Picek L., Novozámský A., Čapková Frydrychová R., Zitová B., Mach P. (2022) Monitoring of Varroa Infestation rate in Beehives: A Simple AI Approach. In: IEEE International Conference on Image Processing 2022 : Proceedings. Piscataway: IEEE, 2022, ISBN 978-1-6654-9620-9. ISSN 2381-8549. 3341-3345.
DOI: 10.1109/ICIP46576.2022.9897809
Reddy H., Randall T., Cipressa F., Porrazzo A., Cenci G., Čapková Frydrychová R., Mason J. (2022) Identification of the telomere elongation mutation in Drosophila. Cells 11 : article number 3484.
DOI: 10.3390/cells11213484
Čapková Frydrychová R., Mason J., Peška V. (2021) Editorial: Telomere Flexibility and Versatility: A Role of Telomeres in Adaptive Potential. Frontiers in Genetics 12 : 1904.
DOI: https://doi.org/10.3389/fgene.2021.771938
Koubová J., Čapková Frydrychová R. (2021) Telomerase-Positive Somatic Tissues of Honeybee Queens (Apis mellifera) Display No DNA Replication. Cytogenetic and Genome Research 161 : 470-475.
DOI: 10.1159/000518888
Koubová J., Pangrácová M., Jankásek M., Lukšan O., Jehlík T., Brabcová J., Jedlička P., Křivánek J., Čapková Frydrychová R., Hanus R. (2021) Long-lived termite kings and queens activate telomerase in somatic organs. Proceedings of the Royal Society B 288 : article number: 20210511.
DOI: 10.1098/rspb.2021.0511
Koubová J., Sábová M., Brejcha M., Kodrík D., Čapková Frydrychová R. (2021) Seasonality in telomerase activity in relation to cell size, DNA replication, and nutrients in the fat body of Apis mellifera. Scientific Reports 11 : 592.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-79912-9
Prušáková D., Peška V., Pekár S., Bubeník M., Čížek L., Bezděk A., Čapková Frydrychová R. (2021) Telomeric DNA sequences in beetle taxa vary with species richness. Scientific Reports 11 : article number 13319.
DOI: 10.1038/s41598-021-92705-y
Weyda F., Kodrík D., Čapková Frydrychová R. (2020) Nové poznatky o biologii včely medonosné Apis mellifera (L.) a jejích parazitech. 96. Fyziologické dny - Konference české a slovenské fyziologické společnosti, Martin, Slovensko, 4.-6. února, Abstrakt str. 122.
Jehlík T., Kodrík D., Krištůfek V., Koubová J., Sábová M., Danihlík Jiří, Tomčala A., Čapková Frydrychová R. (2019) Effects of Chlorella sp. on biological characteristics of the honey bee Apis mellifera. Apidologie 4 : 564–577.
DOI: 10.1007/s13592-019-00670-3
Kodrík D., Ibrahim E. A. S., Gautam U.K., Čapková Frydrychová R., Bednářová A., Krištůfek V., Jedlička P. (2019) Changes in vitellogenin expression caused by nematodal and fungal infections in insects. Journal of Experimental Biology 222 : article no. 202853.
DOI: doi:10.1242/jeb.202853
Koubová J., Jehlík T., Kodrík D., Sábová M., Šíma P., Sehadová H., Závodská R., Čapková Frydrychová R. (2019) Telomerase activity is upregulated in the fat bodies of pre-diapause bumblebee queens (Bombus terrestris). Insect Biochemistry and Molecular Biology 115 : 103241.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2019.103241
Korandová M., Krůček T., Szakosová K., Kodrík D., Tomášková J., Kuhnlein R.P., Čapková Frydrychová R. (2018) Chronic low-dose pro-oxidant treatment stimulates transcriptional activity of telomeric retroelements and increases telomere length in Drosophila. Journal of Insect Physiology 104 : 1-8.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2017.11.002
Krištůfek V., Urajová P., Frydrychová R., Kodrík D., Kopecký J., Paichlová J., Prášil O., Petrásek J., Kobliha M. (2018) Způsob přípravy bílkovinného krmiva pro včely a čmeláky, zařízení k provádění tohoto způsobu a bílkovinné krmivo připravené tímto způsobem. Vlastník: Microbiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Martin Kobliha. Datum udělení patentu: 30.05.2018 : Číslo patentu: 307381.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA