Ing. Peter Kmeť

Funkce: Doktorand - Laboratoř molekulární genetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5265
E-mail: peter.kmet@entu.cas.cz

Popis

Nové mechanismy regulace stresové a imunitní odpovědi u Drosophila melanogaster

Publikace
Celkem nalezeno: 1 záznamů
Kmeť P., Kučerová L., Sehadová H., Wu C., Wu Y.-L., Žurovec M. (2023) Identification of silk components in the bombycoid moth Andraca theae (Endromidae) reveals three fibroin subunits resembling those of Bombycidae and Sphingidae. Journal of Insect Physiology 147 : article number: 104523.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2023.104523

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA