Ing. Peter Kmeť

Funkce: Doktorand - Laboratoř molekulární genetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5265
E-mail: peter.kmet@entu.cas.cz

Popis

Nové mechanismy regulace stresové a imunitní odpovědi u Drosophila melanogaster

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA