Datum: 06.09.2023

Zalití vzorků pro SBF-SEM metodou minimální pryskyřice snižuje jejich nabíjení a usnadňuje nalezení s povrchem spojené oblasti zájmu

Sériová bloková rastrovací elektronová mikroskopie (SBF-SEM nebo též SBEM) je supermoderní průlomová technika, která nabízí objemové zobrazování ~1 mm3 velkých biologických objektů s nanometrovým rozlišením. My jsme pro přípravu vzorků úspěšně použili zalévání metodou minimální pryskyřice (MR, z anglického “minimal resin”) a ukázali, že tento jednoduchý přístup řeší současně dva hlavní problémy SBF-SEM: nabíjení a nalezení oblasti zájmu (nazývané ROI a označující konkrétní část vzorku, kterou chceme zkoumat).

 

 

Objemová elektronová mikroskopie (pro 3D rekonstrukce), ke které SBF-SEM patří, byla časopisem Nature označena jako jedna ze “Sedmi technologií, které je třeba sledovat v roce 2023“ spolu s Vesmírným dalekohledem James Webba, CRISPRem a dalšími. Výhoda SBF-SEM je její vysoká automatizace a možnost poskytnout sérii obrázků s vysokým rozlišením z „velkých objemů“. Tím umožňuje studovat buněčné organely a jejich kompartmenty v celých tělech malých bezobratlých, jako je hmyz. Často se vyskytující nabíjení  vzorku snižuje rozlišení a může zcela narušit zobrazování. Při použití metody MR pro zalévání vzorků se minimalizuje nabíjení a tím výrazně zvyšuje kvalita obrazu. Navíc lze ušetřit množství času a pracovní zátěže, protože oblast zájmu lze v mikroskopu snadno najít. Věříme, že naše zjištění učiní SBF-SEM dostupnější, takže ji bude možno snadno začlenit do souboru nástrojů každého biologa, včetně entomologů.

Naše studie byla publikována v BMC časopise Frontiers in Zoology, časopise podporovaným Německou zoologickou společností.

Tento projekt získal finanční prostředky od Czech-BioImaging (financováno MŠMT ČR): projekt LM2018129 udělený Barboře Konopové. Data byla vytvořena v Laboratoři elektronové mikroskopie (pracoviště Czech-BioImaging).

Konopová, B., Týč, J.: Minimal resin embedding of SBF-SEM samples reduces charging and facilitates finding a surface-linked region of interest. Front Zool 20, 29 (2023).

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA