Datum: 04.05.2023

Děkovné listy obdrželo pět pracovnic Biologického centra

Lenka Štifterová, Jitka Pflegerová, Eva Petrová, Ljubov Poláková a Markéta Šmrhová obdržely z rukou předsedkyně Akademie věd ČR, prof. Evy Zažímalové, děkovné listy. Toto ocenění se uděluje zasloužilým zaměstnancům a zaměstnankyním za dlouholetou a obětavou práci pro Akademii věd ČR.

„Vědeckou práci bez podpory nevědeckého personálu by nešlo dělat, což si velmi dobře uvědomujeme. Jasně to ukazují i návrhové listy od ředitelů a ředitelek, které se hemžily superlativy a upřímnými slovy uznání o vás i vaší práci,“ zdůraznila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová (na fotografiích vlevo). Podle jejího názoru jsou nevědecké pozice důležité pro kvalitní chod pracovišť a vytváření zázemí pro badatele: „Bez vás by určitě Akademie věd nebyla institucí, jakou je.“

Děkovné listy společně s předsedkyní předával místopředseda instituce Martin Bilej (na fotografiích vpravo).

 

Ing. Lenka Štifterová pracuje na Parazitologickém ústavu BC AV ČR na pozici technika v Laboratoři molekulární ekologie a evoluce. Oceněna byla za její extrémně neohrožený a vstřícný přístup při testování pacientů podezřelých z infekce virem SARS-Cov-19. Lenka Štifterová odebrala tisíce vzorků ze zdravých i nemocných zaměstnanců BC a Jihočeské univerzity, bez ohledu na nebezpečí, že se při tom sama nakazí a bez ohledu na mimořádnou časovou náročnost této práce.

 

Jitka Pflegerová je už 41 let technickou pracovnicí na Entomologickém ústavu BC AV ČR. Byla významnou součástí několika výzkumných týmů. Téměř 30 let se věnovala přípravě vzorků pro transmisní a skenovací elektronovou mikroskopii, nyní pracuje v Laboratoři mikroskopie a histologie, kde rozšířila své profesní zkušenosti o celou řadu histologických technik, jako je příprava parafínových řezů, kryořezů a klasických barvících histologických technik. Pomáhá jak se zaškolováním studentů a posléze nových členů laboratoře, tak při vedení praktických cvičení několika vysokoškolských kurzů. Kromě práce v laboratoři se Jitka Pflegerová podílela na přípravách řady vědeckých konferencí a působí i jako aktivní popularizátorka vědy.

 

RNDr. Eva Petrová je jako technická pracovnice v biologii cenným zdrojem v Laboratoři anaerobní a molekulární mikrobiologie v Ústavu půdní biologie a biogeochemie. Významně se zasloužila o zcela hladký chod laboratoře, a to i v náročných dobách uzavření kvůli pandemii covid a zpoždění dodavatelského řetězce. Kromě svých formálních pracovních povinností vede Eva Petrová také vlastní projekty v laboratoři a dokonce mentoruje studenty bakalářských a doktorských studijních programů.

 

Mgr. Ljubov Poláková je vysoce motivovaná zaměstnankyně v Ústavu půdní biologie a biogeochemie s velmi proaktivním přístupem ke každodennímu i dlouhodobému chodu zařízení IRMS a Laboratoře organické geochemie. Jako technička v chemii nese zodpovědnost nejen za správný výkon přístroje a koordinační analýzy, ale také za organizaci laboratoře, řeší trvalé i okamžité potřeby a dohlíží na studenty.

 

Markéta Šmrhová pracuje v administrativní pozici v Ústavu půdní biologie a biogeochemie. Velmi přirozeně a obětavě řeší problémy spojené s projektovou administrací a projektovým řízením.

 

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA