Datum: 21.03.2023

Vliv klimatických změn na vhodnost biotopu pro ohroženého motýla

Modelová studie objasňuje prostorovou ekologii jasoně červenookého (Parnassius apollo) během čtvrtohorních glaciálních cyklů, i perspektivy v blízké budoucnosti pod změnou klimatu.

Poprvé prozkoumáváme vliv minulých i budoucích změn klimatu na vhodnost podmínek na celém areálu rozšíření jasoně červenookého. Protože je tento druh motýla silně vázán na své živné rostliny, tak jsme do modelů začlenili i dva druhy jeho nejčastějších druhů hostitelských rostlin. Zajímalo nás, jak druh přežíval během pleistocenních glaciálních cyklů (LGM-současnost) a jak změny klimatu ovlivní rozsah vhodného území v blízké budoucnosti (2050 a 2070). Podle našich modelů jsme zjistili, že areál jasoně byl největší v chladných období, ale ani předpokládané modely změn klimatu by tento druh neměly ohrozit.

Domníváme se, že stále není dostatek podobných studiích, osvětlujících některé skryté poznatky o prostorové ekologii tohoto druhu. Musíme brát samozřejmě v potaz, že jde pouze o modely pouze odhadující, co by se mohlo stát. Nicméně si myslíme, že i takováto informace pomůže ochranářům lépe zacílit svá úsilí o ochranu tohoto zajímavého druhu.

Sbaraglia, C., Samraoui, K.R., Massolo, A., Sucháčková Bartoňová, A., Konvička, M. & Faltýnek Fric, Z. (2023) Back to the future: Climate change effects on habitat suitability of Parnassius apollo throughout the Quaternary glacial cycles. Insect Conservation and Diversity 16: 231–242.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA