Datum: 14.11.2022

Ivan Jarić a Martin Volf převzali Cenu AV ČR za mimořádné výsledky

Akademie věd ČR dnes ocenila mimořádné výsledky výzkumů, které přispívají k prestiži české vědy za hranicemi. Mezi oceněnými jsou i vědci z Biologického centra: Ivan Jarić, který se věnuje biologii ochrany přírody a výzkumu ryb, a Martin Volf, který zkoumá, jak se stromy brání proti býložravému hmyzu.

Ceny AV ČR se udělují za ukončené vědecké výsledky excelentního a kvalitního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než pět let. Vědecké osobnosti je získávají ve dvou kategoriích, z nichž jedna je zaměřená na mladší badatele.

 

Ivan Jarić - Cena AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR

Ivan Jarić na snímku s předsedkyní Akademie věd ČR, Evou Zažímalovou, a místopředsedou Zdeňkem Havlasem. Foto: AV ČR

Ivan Jarić z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR rozvíjí oblast výzkumu biologie a chování ryb. Kromě toho se ale zaměřil i na vývoj nástrojů v biologii ochrany přírody. Země momentálně prochází věkem masového vymírání druhů, které nejčastěji způsobuje člověk svou činností. S tím je spojený fenomén „společenského vymírání“, když nějaký druh vyhyne, postupně zmizí také z kultury a v krajním případě i z kolektivní paměti. Ivan Jarić hodnotí rizika vyhynutí, biologické invaze i kulturní ochranu přírody a vyvíjí nové přístupy, jimiž hodnotí rizika na základě modelů.

 

Martin Volf - Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let

Martin Volf na snímku s předsedkyní Akademie věd ČR, Evou Zažímalovou, a místopředsedou Zdeňkem Havlasem. Foto: AV ČR

Jak se stromy brání proti býložravému hmyzu, ukázal výzkum Martina Volfa z Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR. Vědec experimentálně otestoval hypotézu, že stromy jsou schopny se bránit i na úrovni jednotlivých větví – ať už přímo či nepřímo (např. lákají predátory, aby stromům pomohly s likvidací býložravých housenek). Jeho výsledky podtrhují význam nepřímé obrany stromů proti housenkám, důležité zejména během klíčového období rašení listů, kdy může být přímá obrana příliš pomalá. Výsledky této studie jako první představují celou kaskádu mechanismů od chemických procesů až po ekologické interakce mezi různými úrovněmi potravního řetězce v přírodních podmínkách korunového patra lesa.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA