Datum: 21.10.2022

Vědci popsali nový druh jepice z baltského jantaru

Jepice patří mezi nejstarší linie křídlatého hmyzu a relativně vzácně se nacházejí jako zkameněliny. Tým vědců z České republiky, Španělska, Polska a Německa publikoval první popis nového druhu fosilní jepice za použití rentgenové mikrotomografie. Tato metoda umožňuje vytvořit přesnou trojrozměrnou rekonstrukci zkoumaného objektu, v tomto případě jepice uchované v jantaru.

Fosilie jepic v jantaru představují unikátní zdroj informací o jejich evoluci a někdejší diverzitě. Objevy nových kompletních a dobře zachovaných jedinců jsou proto velmi důležité. Viditelnost některých kusů však může být omezena vlivem prasklin či nečistot v jantaru. Použití mikrotomografie však umožňuje vytvořit trojrozměrnou rekonstrukci včetně struktur, které jsou pro běžné optické pozorování nepřístupné. Můžeme tak vizualizovat důležité znaky pro zařazení takové fosilie do správné systematické skupiny. „Tímto způsobem jsme poprvé popsali nový druh jepice z baltského jantaru," říká Roman Hodunko z Entomologického ústavu BC AV ČR.

 

Video ukazuje trojrozměrnou rekonstrukci jepice.

 

Rentgenové snímky, trojrozměrná rekonstrukce a video byly generovány za pomocí speciálního softwaru Bruker microCT’s Skyscan.

 

Publikace

Godunko R.J., Alba-Tercedor J., Grabowski M., Rewicz T., Staniczek A.H. (2022) Cenozoic origins of the genus Calliarcys (Insecta, Ephemeroptera) revealed by Micro CT, with DNA barcode gap analysis of Leptophlebiinae and Habrophlebiinae. Scientific Reports 12: article number: 15228.

DOI: 10.1038/s41598-022-18234-4

https://www.nature.com/articles/s41598-022-18234-4

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA