Datum: 19.09.2022

Čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách udělena prof. RNDr. Františku Marecovi, CSc.

Dne 14.9.2022 předala předsedkyně Akademie věd ČR, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., našemu kolegovi Františku Marecovi Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách. K udělení tohoto významného ocenění srdečně blahopřejeme!

František Marec je mezinárodně uznávaným odborníkem ve výzkumu genetiky a cytogenetiky hmyzu. Ve spolupráci se zahraničními kolegy (Walther Traut, Německo; Ken Sahara, Japonsko) se na přelomu století výrazně podílel na zavedení a využití pokročilých metod molekulární cytogenetiky a fluorescenční mikroskopie pro strukturně-funkční analýzu chromozomů u hmyzu a dalších členovců. Tyto metody, adaptované pro drobné organismy, jsou v dnešní době hojně využívány několika laboratořemi v ČR a mnoha laboratořemi v řadě dalších zemí pro výzkum chromosomů bezobratlých živočichů. Po většinu své vědecké kariéry se F. Marec zabýval zpočátku velmi málo probádanou problematikou pohlavních chromosomů motýlů (Lepidoptera) a jejich rolí v determinaci pohlaví a speciaci. Díky jeho zaujetí a také díky schopnostem jeho studentů a spolupracovníků z jím založené Laboratoře molekulární cytogenetiky při Entomologickém ústavu BC AV ČR předčily znalosti o pohlavních chromosomech motýlů poznání ve většině skupin bezobratlých živočichů včetně modelových druhů. Kromě toho se též výrazně podílel na několika „učebnicových“ objevech. Například přispěl důkazy k objevu prvního zcela haploidního živočicha – roztoče Brevipalpus phoenicis, jehož populace jsou tvořeny genetickými samci, které feminizuje endosymbiotická baktérie Cardinium (Weeks, Marec, Breeuwer 2021, Science 292, 2479–2482). S kolegy z “University of Liverpool” a se svojí tehdejší doktorandkou M. Dalíkovou se také významně podílel na odhalení genetické podstaty průmyslového melanismu, tj. výskytu melanických forem motýlů v důsledku značného znečištění životního prostředí, na modelu píďalky Biston betularia (Van't Hof et al. 2011, Science 332, 958–960). Oba tyto objevy měly velký mediální ohlas v zahraničí a příběh průmyslového melanismu též u nás, kde se stal i námětem pořadu České televize s názvem „Převleky můr“.

Během slavnostního ceremoniálu F. Marec ve svém poděkování mimo jiné sdělil: „Jsem rád, že jsem ocenění získal v roce dvoustého výročí narození Gregora Mendela. Sám jsem navíc studoval v Brně a ještě si pamatuji, jak jsem ve cvičeních počítal hrášky“.

photo: prof. František Marec uprostřed s Dr. Zdeňkem Havlasem a s předsedkyní AV ČR, prof. Evou Zažímalovou.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA