Datum: 13.04.2022

Věci nejsou vždy takové, jak se zdají: Změna klimatu vede k populačním změnám u neotropických přástevníků, ale jen málo druhů ubývá!

Pochopení příčin a důsledků úbytku hmyzu se stalo důležitým cílem v ekologii, zejména v tropech, kde existuje většina suchozemské diverzity. Vědci z Entomologického ůstavu, Greg Lamarre, Nick Pardikes a Yves Basset se snaží pochopit, jak změna klimatu ovlivňuje komunity členovců a jak tyto změny mohou ovlivnit trofické interakce v tropických pralesích s velkou diverzitou.

Obr.: Přástevník se sklovitými křídly - Xanthyda cf. chalcosticta (Michel Laguerre)

Během posledních 12 let tým vědců «ForestGEO Arthropod Initiative» systematicky monitoroval několik skupin hmyzu na ostrově Barro Colorado v Panamě a získal základní údaje pro hodnocení dlouhodobých populačních trendů. Tentokrát se tým zaměřil na charismatické přástevníky (Arctiinae) na ostrově Barro Colorado.

Na tomto ostrově jsme odhadovali změny v početnosti u 96 druhů přástevníků a zjistili jsme, že populační trendy většiny druhů jsou stabilní nebo rostoucí, jen několik druhů ubývá. Tento článek představuje zásadní příspěvek do živé debaty o úbytku hmyzu. Během 12 let intenzivního sledování jsme prokázali, že většina druhů této druhově bohaté skupiny můr nevykazuje žádný pokles a populace některé druhů dokonce podstatně vzrostly v rezervaci tropických nížinných lesů. Naše studie drasticky kontrastuje s nedávnými zjištěními naznačujícími úbytek hmyzu v tropických oblastech a oblastech mírného podnebného pásu.

Citlivost na průměrné maximální teploty předpovídala časové trendy naznačující, že početnost populace druhů přástevníků, které byly dvakrát tak hojné v měsících s nárůstem teploty o jeden stupeň, se každý rok zvýšila o 5 %. To přesto zdůrazňuje potenciální budoucí dopad změny klimatu, protože citlivost na klima se ukázala být nejlepší pro předpověď populačních trendů. Od roku 1981 byl na ostrově Barro Colorado zaznamenán 17,9% nárůst průměrného ročního množství srážek a my jsme prokázali, že populace můr, které reagují na zvyšující se srážky v Panamě, také rostou. Druhy podčeledi Arctiinae, které byly hojnější v měsících s vyššími srážkami, vykazovaly pozitivní populační trendy. Vzhledem k tomu, že modely předpovídají zvýšenou teplotu a srážky pro tropické oblasti, může být tato skupina můr zvýhodněna budoucími podmínkami prostředí. Budoucí fenotypové odezvy a horní úrovně tepelné tolerance je však těžké předvídat. Pokud by rychlost oteplování přesáhla fyziologické schopnosti odezvy, můžeme očekávat prudký pokles populační hustoty u mnoha druhů tropického hmyzu.

Lamarre G., Pardikes N., Segar S. T., Hackforth C. N., Laguerre M., Vincent B., Lopez Y., Perez F., Bobadilla R., Silva J. A. R., Basset Y. F. (2022) More winners than losers over 12 years of monitoring tiger moths (Erebidae: Arctiinae) on Barro Colorado Island, Panama. Biology Letters 18: 0210519.  DOI: 10.1098/rsbl.2021.0519

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA