Datum: 05.11.2021

Vojtěch Novotný získal Akademickou prémii

Biolog Vojtěch Novotný v pátek 5. listopadu obdržel prestižní cenu Praemium Academiae 2021. Toto významné vědecké ocenění uděluje Akademie věd ČR a je spojeno s velkorysým grantem ve výši až 30 milionů korun, který mohou laureáti čerpat v následujících šesti letech a hradit z něj náklady spojené s výzkumem, mzdami či pořízením technického vybavení. Má být finančním, ale i symbolickým morálním oceněním vědecké excelence laureátů. „Jsou to skutečně ti nejlepší z nejlepších,” potvrzuje předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. „Akademická prémie jim má vytvořit takové podmínky pro výzkum, aby mohli rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd i celé české vědy,“ dodává předsedkyně.

Vojtěch Novotný

Jeho nejznámější výzkum se zabýval otázkou, kolik hmyzích druhů žije v tropech a na celé planetě. Profesor Novotný studuje vztahy mezi rostlinami, býložravci, predátory a parazity v tropických lesích. Jeho cílem je vysvětlit, jak tyto druhy reagují na přirozená i lidmi způsobená narušení lesních ekosystémů. Je toho názoru, že pokud chceme přírodu chránit, musíme pochopit, podle jakých pravidel funguje. Ve výzkumu financovaném Akademickou prémií bude řešit klíčový problém ekologické teorie, tedy jakým způsobem si tropické lesy udržují vysokou druhovou rozmanitost a jaké mechanismy umožňují vzájemné soužití stovek a tisíců druhů rostlin a živočichů v těchto ekosystémech.

Profesor Vojtěch Novotný (nar. 1964) je přední český biolog. Zaměřuje se zejména na studium ekologie tropických lesů ve srovnání s lesy střední Evropy. Od roku 1997 vede výzkumnou stanici na Papui Nové Guineji, pracoval i v lesích Panamy, Guyany, Kamerunu či Vietnamu. Působil také ve velké Británii a v USA.

V Biologickém centru AV ČR vybudoval výzkumnou skupinu sestávající z 10 laboratoří studujících ekologii a evoluci biologické rozmanitosti, každá s mírně odlišným metodologickým důrazem na ekologii, fylogenezi, biochemii či biostatistiku. Tento mezinárodní tým se stal jedním z vůdčích ekologických pracovišť v ČR, je úspěšný i v soutěži o granty Evropské výzkumné agentury.

Profesor Novotný se zaměřuje i na rozvoj výzkumné kapacity v tropech, zejména na Papui Nové Guineji, kde založil a vede nevládní organizaci New Guinea Binatang Research Center. Ta provozuje mezinárodně významnou výzkumnou infrastrukturu, včetně vegetační plochy sledující více než čtvrt milionu rostlin, jeřábu umožňujícího vědcům přístup do korun stromů nebo výzkumné oblasti zahrnující lesy od 200 do 3700 m nad mořem. Toto centrum školí i polovinu všech postgraduálních studentů biologie v zemi a jeho výchova paraekologů je považována za vzor pro ostatní tropické země. Podílelo se i na založení a správě dvou chráněných oblastí tropického lesa o rozloze 300 km2.

Aktivity profesora Novotného otevírají výzkumné a studijní příležitosti pro české studenty v tropech, jakož i podobné příležitosti pro studenty z tropických zemí v Česku.

Vojtěch Novotný vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Své poznatky z největšího tropického ostrova popsal v knize esejů Papuánské (polo)pravdy. Je členem Učené společnosti ČR a Academia Europaea. Vyučuje také na Jihočeské univerzitě.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA