Datum: 05.10.2021

Objasnění mechanismu alkyl chlormravenčanem zprostředkované esterifikace karboxylových kyselin ve vodném prostředí

Zkoumali jsme reakční mechanismus esterifikace karboxylových kyselin ve vodném prostředí zprostředkovaný alkyl chlormravenčanem v makro a mikroměřítku pomocí 1H NMR, LC-MS, GC-MS, značením stabilními isotopy a kvantovou výpočetní chemií.

Popis obrázku: Titulní stránka časopisu J. Org. Chem.

Chránění karboxylové skupiny přípravou esteru je v chemii jedna z nejběžnějších metod. Esterifikace probíhá obvykle v bezvodých podmínkách, ale v biologické chemii a příbuzných oborech je v popředí zájmu vodné prostředí. Prakticky okamžitá esterifikace karboxylu ve vodno-alkoholickém prostředí, poháněná alkyl chlormravenčanem a pyridinem, představuje jednu z účinných metod, které našly široké uplatnění v mnoha výzkumných a průmyslových laboratořích. Její reakční mechanismus dosud nebyl objasněn. V tomto článku popisujeme reakční intermediáty a ukazujeme, že reakce probíhá přes opakovanou tvorbu N-acylpyridiniového intermediátu, který se rozkládá několika reakčními kanály na konečný ester. V rámci studie jsme připravili ethyl estery u více jak 200 metabolitů s karboxylovou skupinou. Porozumění reakčnímu mechanismu umožní nové laboratorní aplikace této důležité esterifikační metody.

Opekar S., Kvíčala J., Moos M., Pejchal V., Šimek P. (2021) Mechanism of the Alkyl Chloroformate Mediated Esterification of Carboxylic Acids in Aqueous Media, J. Org. Chem. 86. DOI: 10.1021/acs.joc.1c01546

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA