Datum: 12.07.2021

S výzkumem obnovy tůní zvítězila naše stážistka v celostátním kole středoškolských prací

Studentka gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích Tereza Maxerová zvítězila s prací „Vliv obnovy tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstvo vodních brouků“ v celostátním kole 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti v kategorii „Ochrana a tvorba životního prostředí“.

Přes čtyři roky sledovala Tereza pod vedením entomologa Vojtěcha Koláře z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a z Biologického centra AV ČR změny společenstev vodních brouků v nově obnovených tůních na bývalém tankodromu u Vrbenských rybníků nedaleko Českých Budějovic. Cílem její studie bylo zjistit, jak obnova tůní ovlivnila druhové složení vodních brouků, a zda přispěla k větší druhové rozmanitosti. Výsledky ukázaly, že první rok po zásahu došlo k výraznému snížení počtu druhů, jejichž počet ale v následujících letech opět vzrostl a dokonce překonal rozmanitost společenstva před zásahem. Některé druhy však vymizely úplně. Pro podpoření lokální biodiverzity je proto důležité vytvořit mozaiku různě starých tůní a postupně je obnovovat. Výsledky studie Terezy Maxerové mohou být využity při navrhování dalšího managementu nejen na této lokalitě.

Gratulujeme Tereze k úspěchu a přejeme hodně nadšení do dalšího studia!

 Videoprezentace práce SOČ Terezy Maxerové:

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA