Datum: 29.06.2021

Tři vědci z Biologického centra AV ČR obdrželi Prémii Otto Wichterleho

Tři výrazné vědecké talenty z českobudějovického Biologického centra AV ČR získaly prestižní ocenění, Prémii Otto Wichterleho. Na dnešním slavnostním ceremoniálu v Lannově vile v Praze si ji převzali Pável Matos-Maraví, Anzhelika Butenko a Martin Volf. Akademie věd ČR toto ocenění uděluje každoročně vybraným perspektivním vědcům a vědkyním do 35 let věku, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech. Letos Prémii získalo celkem 24 mladých badatelů z celé republiky.

Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno prof. Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, který vynalezl měkké kontaktní čočky a po listopadu 1989 se stal prezidentem Československé akademie věd. Uděluje se od roku 2002 a je spojená s finanční odměnou 330 tisíc korun rozložených do tří let.

 

RNDr. Pável Matos-Maraví, Ph.D.

Pável Matos-Maraví se zabývá biodiverzitou a vývojem druhů hmyzu. Rodák z Peru získal magisterský titul ve Finsku, kde studoval evoluci motýlů, poté coby doktorand na Jihočeské univerzitě a v Biologickém centru zkoumal fylogenezi a biogeografii mravenců. Po skončení doktorátu získal stipendium Marie Curie a odešel na stáž do švédského Göteborgu. Od roku 2019 je zpět v Biologickém centru, kde vede Laboratoř molekulární ekologie a fylogenetiky.

Pável Matos-Maraví je odborník na fylogenetické analýzy, pomocí nichž zjišťuje příbuznost druhů hmyzu a jejich vývoj. Zabývá se také evolucí hmyzu. Svoje zkušenosti aplikuje ve výzkumu druhové rozmanitosti hmyzu na velkých časových a geografických škálách. Věnuje se například tropickým mravencům v Tichomoři nebo neotropickým motýlům.

Je publikačně velmi činný, na kontě má už 22 vědeckých článků v impaktovaných časopisech, včetně osmi, v nichž je prvním autorem. Věnuje se také výuce, přednáší na univerzitách a školí studenty na všech úrovních, od bakalářských až po doktorské, je mentorem dvou postdoktorandů. Nemálo energie investuje také do popularizace vědy. 

 

 

Mgr. Anzhelika Butenko, Ph.D.

Mezi vědce a vědkyně Biologického centra AV ČR se Anzhelika Butenko zařadila v roce 2017, kdy začala pracovat v Laboratoři molekulární biologie prvoků Julia Lukeše. Prakticky ihned se stala klíčovým členem této laboratoře, a to díky špičkové znalosti v oblasti bioinformatiky. Tento obor na pomezí biologie a informatiky je nyní – nejen v parazitologii – nezbytnou součástí excelentního výzkumu. Umožňuje totiž podrobně analyzovat velké množství dat získaných při biologickém výzkumu. 

Biologii začala Anzhelika Butenko studovat na ruské Rostovské státní lékařské univerzitě. V magisterském studiu biologie a genetiky pokračovala na Jižní federální univerzitě v Rusku. Doktorát získala na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Martin Volf, Ph.D.

Martin Volf se zabývá evoluční a chemickou ekologií. Jeho výzkum se zaměřuje na vztahy rostlin a býložravého hmyzu, kombinuje tedy přístupy biologické, zoologické a chemické. Do studia ekologie tak vnáší nová témata, například výzkum evoluce chemických látek, jež rostliny využívají k obraně před hmyzem, který je požírá. 

Touto jedinečnou perspektivou popsal Martin Volf například evoluci evropské diverzity vrb a jejich specializovaných býložravců z říše hmyzu anebo fylogenetickou historii tropických fíkovníků a ekologický význam jejich obrany proti býložravému hmyzu.

Vztahy mezi rostlinami a býložravým hmyzem se Martin Volf začal zabývat hned od počátku svého působení na Biologickém centru AV ČR v době magisterského studia zoologie na Jihočeské univerzitě.  Doktorát získal v oboru entomologie u prof. Vojtěcha Novotného. Poté získal stipendium Humboldtovy nadace v Německém centru pro integrovaný výzkum diverzity (iDiv) v Lipsku. Od roku 2019 vede Laboratoř evoluční ekologie v Oddělení ekologie Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA