Datum: 13.06.2021

Sukcesi koprofilního hmyzu řídí sukcese volatilních látek z trusu

Schopnost najít a zajistit si potravu je jedním ze základních kritérií pro přežití jedince u zvířat. Hmyzí rozkládači hledají své potravní zdroje skoro výhradně pomocí čichu. Díky tomu mohou být dokonce podvedeni při hledání potravy rostlinami, které napodobují volatilní organické látky standardně uvolňované potravními zdroji hmyzích rozkladačů (např. trus). Během rozkladu potravních zdrojů hmyzích rozkladačů dochází k významným změnám jejich fyzikálních vlastností (např. vlhkost trusu), které by měly být doprovázeny změnami jejich chemických vlastností (např. skladbě volatilních látek trusem uvolňovaných). Tyto změny skladby volatilních látek se stářím potravního zdroje by mohly představovat hlavní mechanismus stojící za sukcesí společenstev hmyzích rozkladačů, ve které mají jednotlivé druhy svou preferenci pro specifické stáří jejich potravních zdrojů. Studovali jsme proto, zda je zde nějaká spojitost mezi sukcesí volatilních látek uvolňovaných trusem a sukcesí hmyzu trus obývající (především tedy mezi brouky a dvoukřídlými).

Obr.: Aphodius rufipes

Koprofilní dvoukřídlí se v naší studii vyskytovali převážně v přítomnosti raně sukcesních volatilních látek (látky vytvořené anaerobními mikroorganismy vyloučenými spolu s trusem), primárně s 1-butanolem. Naproti tomu brouci se v naší studii vyskytovali převážně v přítomnosti pozdně sukcesních volatilních látek (látky vytvořené půdními aerobními mikroorganismy), primárně s dimethyl trisulfiudem. 

Naše výsledky tedy nasvědčují tomu, že zde je spojitost mezi sukcesí hmyzích dekompozitorů a změnami volatilních látek uvolňovaných z trusu. Toto spojení je však více založené na preferencích větších hmyzích skupin (brouci a dvoukřídlí) pro skupiny volatilních látek tvořené různými typy koprofilních mikroorganismů (anaerobní x aerobní), než na preferenci jednotlivých druhů v rámci těchto skupin. Nicméně, v rámci obou hmyzích skupin volatilní látky s vysokou pravděpodobností nesou signál o fyzických vlastnostech trusu. Dvoukřídlým mohou raně sukcesní látky signalizovat, že je trus čerstvý, bez krusty a bez zástupu broučích predátorů, který by na nich a jejich vajíčkách mohl predovat.  Pro brouky mohou pozdně sukcesní látky signalizovat nižší vlhkost trusu, která může být pro některé brouky smrtící, a stejně tak přítomnost larev dvoukřídlých, které tvoří významnou část potravy broučích predátorů.

Na závěr, naše studie představuje další díl do mozaiky podporující „stanovištní filtrování“ (habitat filtering) jako hlavní mechanismus řídící sukcesi koprofilního hmyzu, s využitím volatilních látek jako signálu o stavu zdroje (např. vlhkosti).

Sládeček F., Dötterl S., Schäffler I., Segar S. T., Konvička M. (2021) Succession of dung-inhabiting beetles and flies reflects the succession of dung-emitted volatile compounds. Journal of Chemical Ecology 47: 433-443. DOI: 10.1007/s10886-021-01266-x

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA