Datum: 27.05.2021

Dramatický ústup domorodých jazyků a tradičních znalostí biologie na Papui-Nové Guineji, jazykově nejbohatší zemi světa

Lidstvo hovoří více než 7 000 jazyky. Většina jazyků má jen nevelké počty mluvčích, nejčastěji v tropických oblastech. Papua-Nová Guinea (PNG) je s devíti miliony lidí a 850 jazyky lingvisticky nejbohatší zemí světa. Alfred Kik, novoguinejský doktorand z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, otestoval se svými spolupracovníky více než 6 000 středoškoláků z PNG hovořících 392 jazyky a zjistil nečekaně výrazný pokles jejich jazykových schopností. Jenom 58% studentů, oproti 91% jejich rodičů, hovoří plynně některým z domorodých jazyků.

Na snímku nahoře: Živá tradice - student promující z Lékařské fakulty Univerzity PNG se svým otcem, oba v tradičním kroji.

Místní jazyky jsou nahrazovány Tok Pisin, kreolštinou odvozenou z angličtiny a sloužící na PNG jako lingua franca, a angličtinou, tedy jazykem školní výuky. K tomuto trendu přispívá rostoucí počet jazykově smíšených manželství, kde každý rodič hovoří jiným domorodým jazykem, jakož i změna životního stylu, spojená zejména s urbanizací. Klesající jazykové znalosti doprovází i eroze tradičních dovedností včetně lovu, rybolovu, pěstování plodin, stavby domu z pralesních materiálů a užívání léčivých rostlin. Úpadek jazyků vede i ke ztrátě tradičních znalostí a tradičních názvů rostlin a ptáků tropického lesa, na které se vědci z Biologického centra and Jihočeské univerzity zaměřili specifičtěji. 

Alfred Kik (vedoucí autor studie) testuje středoškolské studenty na PNG.


Dotazníky ze 30 středních škol ukázaly, jak se právě tyto školy staly výjimečnými ohnisky jazykové rozmanitosti. Rekordním případem je gymnázium v městě Lae kde 381 studentů hovoří 126 jazyky. Jenom zhruba třetina studentů mluví stejným domorodým jazykem jako jejich nejlepší kamarád ve škole. Přátelství tak vznikají téměř bez ohledu na jazykovou identitu, což může v budoucnu vést i k nárůstu jazykově smíšených manželství a tedy dalšímu poklesu domorodých jazyků. 

Místní asistenti přidávají správné lokální názvy jednotlivých ptačích druhů.

Pokud se dva náhodní obyvatelé Papui-Nové Guineje setkají, hovoří stejným jazykem jen v jednom případě ze sta takových kontaktů, což činí domorodé jazyky nepraktickými pro širší komunikaci. Přesto velká většina studentů (88%) plánuje své děti domorodý jazyk naučit, více pro jeho kulturní význam než z praktických pohnutek. Tento postoj je klíčový pro přežití novoguinejských jazyků, ale střetává se se silnými protitlaky, neboť významné faktory přispívající ke ztrátě jazyků (vzdělání, tržní ekonomika, dopravní sítě, urbanizace) jsou současnou společností podporovány a ceněny, na PNG i jinde. 

 

Vyplněné dotazníky čekají na zanesení do databáze, s Vojtěchem Novotným, seniorním autorem studie.

 

Vyčerpávající průzkum. Všechny obrázky: autorský kredit New Guinea Binatang Research Center.

 

Pulikace:

Kik, A., Adamec, M., Aikhenvald, A. Y., Bajzekova, J., Baro, N., Bowern, C., Colwell, R. K., Drozd, P.,  Duda, P., Ibalim, S., Jorge, L. R., Mogina, J., Ruli, B., Sam, K., Sarvasy, H., Saulei, S., Weiblen, G. D., Zrzavy, J. & Novotny, V. 2021. Language and ethnobiological skills decline precipitously in Papua New Guinea, the world's most linguistically diverse nation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA https://www.pnas.org/content/118/22/e2100096118/tab-figures-data
Autoři z Biologického centra: Bajzekova, J., Ibalim, S., Jorge, L. R., Sam, K., Novotny, V.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA