Datum: 27.08.2020

Vzájemné změny abundancí různých skupin bezobratlých v korunách stromů podél latitudinálního gradientu odhaleny

Standardizovaný unikátní sběr bezobratlých z celých kusů lesa přes několik kontinentů ukázal, že různé skupiny býložravého a masožravého hmyzu jsou podobně limitovány zdroji, aniž by si významně vzájemně konkurovaly v prostoru korun jednotlivých stromů.

Stručný popis obrázku: Vztah mezi průměrnou roční teplotou (mean annual temperature; MAT) a počtem jedinců členovců na plochu (A), na strom (B), na 1 m2 listoví (C) a na 1 m2 bazální plochy (D). Barvy označují počty jednotlivých skupiny členovců: všichni mravenci (fialová), pouze aktivně se pohybující mravenci (oranžová), housenky (červená), minující hmyz (modrá), a pavouci (zelená).

Stromoví bezobratlí živočichové byli dosud studováni na úrovni jednotlivých rostlin a vybraných několika druhů, nikoliv na základě sčítání kolik kusů hmyzu žije v celém kusu lesa. Paradoxně tak o změnách počtů hmyzu mezi temperátními a tropickými oblastmi víme dosud mnohem méně než o jeho druhové rozmanitosti.  Pochopení příčin distribuce rostlin, býložravých a dravých členovců v prostoru je však předpokladem pro porozumění složitým potravním sítím v lesních ekosystémech. Testovali jsme, zda různé skupiny členovců (mravenci, pavouci, housenky, minující larvy) v lesních ekosystémech jsou omezeny dostupností zdrojů, konkurencí, přírodními nepřáteli nebo abiotickými faktory. Po odfiltrování očekávaných vlivů různé velikosti stromů a ročního období jsme překvapivě nenašli žádné negativní korelace mezi počty různých skupin členovců v korunách. To naznačuje, že predace a vzájemná konkurence je málo důležitá. Navíc se síla pozitivních korelací nijak neměnila z našich končin až do prostředí tropického lesa, i když se samotné počty mění s teplotou. Naše výsledky tak nepodporují hypotézu, že by se biotické interakce měnily podél latitudinálního gradientu. Naopak přinášejí evidenci, že o tom, kolik kusů hmyzu vidíme průměrně v přírodě, rozhoduje spíše teplota a rostlinné zdroje.

Mottl O., Fibich P., Klimeš P., Volf M., Tropek R., Anderson-Teixeira, K., Auga J., Blair T., Butterill P. T., Carscallen G., Gonzalez-Akre, E., Goodman A., Kaman O., Lamarre G., Libra M., Losada M.E., Manumbor, M., Miller S., Molem K., Nichols G., Plowman N., Redmond C. M.,Seifert C. L., Vrána J., Weiblen G., Novotný V. (2020) Spatial covariance of herbivorous and predatory guilds of forest canopy arthropods along a latitudinal gradient. Ecology Letters. First published: 18 August 2020. DOI: 10.1111/ele.13579

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA