Datum: 03.04.2020

Monitorování tropického hmyzu ve 21. století

Tento přehledný článek ve zvláštním vydání časopisu Advances in Ecological Research shrnuje stávající systémy monitorování členovců a zvažuje některé inovativní způsoby budoucího výzkumu, které slibují zlepšení monitorování hmyzu v tropických ekosystémech.

Popis obrázku: Pracovní postup monitorovacího schématu iniciativy “ForestGEO Arthropod Initiative” pro dlouhodobé sledování dynamiky populace běžných, málo známých a druhově bohatých společenstev hmyzu.

Tropický hmyz je nejrozmanitější skupinou zvířat na Zemi a v ekosystémech hraje mnoho životně důležitých rolí. Je však stále více ohrožován různými lidskými činnostmi. Je proto naléhavě nutné dlouhodobě sledovat komunity a populace tropického hmyzu, což se zatím děje jen velmi vzácně. V tomto přehledném článku shrnujeme existující schéma monitorování této důležité skupiny organismů a představujeme ukázkovou studii iniciativy výzkumu členovců “ForestGEO”. Poukazujeme také na nové metody, které mohou být začleněny do monitorovacích schémat pro řešení budoucích výzev, jako je začlenění funkčních vlastností, měření klimatické tolerance, monitorování interakčních sítí, zkoumání evolučních faktorů určujících probíhající změny, využití masivního paralelního sekvenování DNA a strojové učení. Rozšíření současných monitorovacích programů je prioritou vzhledem k probíhajícím antropogenním globálním změnám v tropech.

Lamarre G.P.A., Fayle T.M., Segar S., Laird-Hopkins B., Nakamura A., Souto D., Watanabe S. & Basset Y. (2020) Monitoring tropical insects in the 21st century. Advances in Ecological Research 62 (series Tropical Ecosystems in the 21st Century): 295-330. DOI: 10.1016/bs.aecr.2020.01.004

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA