Datum: 08.11.2019

Lidský mutantní protein huntingtin kromě toho, že způsobuje neurodegeneraci, poškozuje i imunitní systém

Naše výsledky získané na drozofile pomáhají pochopit účinky poškození vrozené imunity na progresi Huntingtonovy choroby.

Obrázek: Ektopická exprese mHTT (Q96) snižuje počet cirkulujících a přisedlých hemocytů v larvách exprimujících mHTT.

Huntingtonova chorea (HD) je dědičná neurodegenerativní choroba způsobená expanzí trinukleotidu CAG v genu Huntingtin (htt). Mutantní protein HTT (mHTT) obsahuje expandovaný řetězec polyglutamátu, který způsobuje cytotoxicitu a vede k neurodegeneraci. Zatímco většina popsaných symptomů HD souvisí s neuronální dysfunkcí, nedávné vědecké poznatky naznačují, že k patogenezi HD přispívá i exprese mHTT v jiných tkáních. Použili jsme transgenní octomilku specificky produkující mutantní protein HTT v hemocytech a zkoumali jsme jeho účinky na životaschopnost mušek, počet hemocytů i citlivost k infekcím. Zjistili jsme, že exprese mHTT v hemocytech nemá přímo za následek vzrůst mortality, ačkoli snižuje počet cirkulujících hemocytů a ovlivňuje syntézu ATP v těchto buňkách. Kromě toho jsme u octomilek exprimujících mHTT pozorovali indukci antimikrobiálních peptidů a poškození imunitních odpovědí proti různým patogenům. Naše výsledky pomáhají pochopit účinky poškození vrozené imunity na progresi HD.

Lin Y.-H., Maaroufi H., Ibrahim E. A. S., Kučerová L., Žurovec M. (2019) Expression of human mutant huntingtin protein in Drosophila hemocytes impairs immune responses. Frontiers in Immunology 10: article number 2405. DOI: 10.3389/fimmu.2019.02405
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA