Datum: 21.08.2019

Přeměna tropického lesa na plantáž palmy olejné snižuje diverzitu promíchávačů půdy, nikoli však celkové množství půdy jimi vynesené na povrch.

Publikace v Applied Soil Ecology ukazuje, kteří živočichové promíchávají půdu v různě degradovaném tropickém lese a ukazuje způsob jak tento ekosystémový proces „bioturbace“ měřit. Studie překvapivě ukazuje, že ačkoliv se při degradaci lesa na plantáž rozmanitost půdních bezobratlých zmenší, nesnižuje se množství půdy, které vynesou na povrch.

Popis obrázku: Podíl půdy vynesený na povrch sociálním hmyzem (termity a mravenci) se překvapivě málo liší mezi tropickým lesem, degradovaným lesem a plantáží palmy olejné na Borneu (levý obrázek). Ale biodiverzita sociálního hmyzu, kteří půdu vynášejí, je vysoká pouze v přirozeném tropickém lese (pravý obrázek).

Lidé rychle mění přírodní prostředí v tropických ekosystémech. Velmi častá je těžba deštného lesa a jeho přeměna na zemědělskou půdu, což má vážné důsledky pro druhové složení a ekosystémové procesy. Jedním z nich je bioturbace: tj. promíchávání půdy půdními organismy. V této studii jsme vyvinuli protokol pro měření nadzemní bioturbace. S jeho pomocí jsme stanovili, jak se mění množství vynesené půdy na povrch země, když je primární les na Borneu poškozen těžbou nebo zcela přeměněn na plantáž palmy olejné. Nejvíce celkového množství půdy ve všech prostředích a na velké ploše vynesli na povrch termiti (97 %), kdežto nejvíce malých, rychle se rozpadajících půdních struktur na malé ploše vynesly žížaly (87.3%). Druhová diverzita společenského hmyzu (mravenců a termitů) podílejícího se na bioturbaci byla vyšší v primárním lese, než v těženém lese nebo v plantážích palmy olejné. Nicméně ani celková bioturbace měřená na velké ploše, ani krátkodobá, měřená na malé ploše se v celkových součtech nelišila mezi prostředími. Naopak překvapivě velké množství bioturbované půdy v primárním lese jsme naměřili na plochách s malou diverzitou bioturbátorů. To souvisí s přítomností dvou druhů termitů stavějící velká hnízda, a to nejčastěji právě v degradovaných plochách lesa, kteří zde jsou tak zodpovědní za téměř všechnu bioturbaci. Naše výsledky zdůrazňují úlohu termitů v produkci velkých trvalejších nadzemních půdních struktur a úlohu žížal v produkci menších, ale rychle se recyklujících struktur. Palmové plantáže navíc závisí jen na malém množství druhů bioturbátorů, což vzbuzuje obavy z biologické udržitelnosti tohoto systému v kontextu budoucích změn prostředí a souvisejícím úbytkem druhů.

Tůma J., Fleiss S., Eggleton P., Frouz J., Klimeš P., Lewis O., Yusah K., Fayle T. M. (2019) Logging of rainforest and conversion to oil palm reduces bioturbator diversity but not levels of bioturbation. Applied Soil Ecology 144: 123-133.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2019.07.002

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA