Datum: 06.07.2019

Vědci objevili nové druhy mravenců při expedici na neprobádaném tichomořském ostrově Bougainville

V průběhu posledních tří měsíců Dr. Milan Janda z Entomologického ústavu Akademie věd ČR, spolu s kolegy Jacobem Yombaiem a Alim Posmanem z výzkumné organizace New Guinea Binatang Research Center, dokončili expedici financovanou společností National Geographic zaměřenou na studium hmyzu na ostrově Bougainville.

Foto: Jeden z nových nepopsaných druhů mravenců objevený během expedice v horském pralese.

Ostrovy Nové Guineje a Tichého oceánu jsou proslulé svou mimořádnou biologickou rozmanitostí. Nicméně rostliny, hmyz a další organismy jsou v těchto oblastech stále do velké míry nestudované a neznámé. Jedním z takových je Bougainville, ležící na severním okraji Šalomounových ostrovů. Většina tohoto velkého ostrova nebyla ještě biologicky prozkoumána kvůli své odlehlosti, složitému terénu a dekádu trvající občanské válce.

Cílem Dr. Jandy a jeho kolegů bylo zdokumentovat diverzitu mravenců, kteří jsou z tohoto ostrova zcela neznámí, podobně jako většina bezobratlých. Výzkumný tým se také zaměřil na detekci invazivních druhů a úzce spolupracoval s místními komunitami na vzdělávací kampani a přípravě doporučení pro ochranu místní flóry a fauny.

Během expedice vědci pracovali na pěti lokalitách roztroušených od pobřeží po vulkanický střed ostrova. Na většině ostrova je možné pracovat jen po dlouhodobém a pečlivém vyjednávání s místními kmeny. Jejich zástupci se také významně podíleli na výzkumných aktivitách. Týmu se podařilo, jako jednomu z prvních, proniknout do izolovaných horských oblastí s panenskými pralesy, které jsou přístupné jen po několikadenním pochodu přes prudké hřebeny a hluboká údolí. Na těchto místech nalezli mnoho unikátních druhů mravenců a dalšího hmyzu. Vůbec poprvé se jim podařilo zdokumentovat jejich biologii a získat vzorky pro další genetické a systematické studie.

Jednou z hlavních hrozeb tohoto křehkého ostrovního ekosystému jsou invazivní druhy rostlin a živočichů. Jedním z nich je mravenec Wasmannia auropunctata, který je původně z Ameriky a na Bougainville způsobuje masivní vymírání původních druhů mravenců a dalších bezobratlých. Ačkoliv je tento, mezi obyvatelstvem neblaze proslulý druh, na ostrově již 20 let, nebylo podniknuto nic proti jeho šíření a zmírnění následků na místní zemědělství a biodiverzitu. Náš výzkumný tým zmapoval výskyt tohoto problematického druhu a nyní pracuje s místními obyvateli a organizacemi na prevenci jeho šíření.

Během následujících měsíců bude výzkumný projekt pokračovat ve zpracování a analýzách dat, a zpřístupnění výsledků veřejnosti a tamním státním organizacím. Vzorky hmyzu získané během expedice vytvoří vůbec první ucelený soubor, který je k dispozici pro systematické studium biodiversity bezobratlých z tohoto ostrova. Genetická data rovněž poslouží k zodpovězení obecnějších otázek o evoluci a ekologii hmyzu na ostrovech. Vědci doufají, že jejich zajímavé objevy přinesou více pozornosti výzkumu a ochraně biodiverzity v tomto unikátním regionu.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA