Datum: 07.07.2019

U včel byla poprvé objevena obourodičovská péče o potomstvo

Nová publikace v časopise PNAS přináší první doklad o obourodičovské péči o potomstvo u včel.

Popis obrázku: A. Samice C. nigrolabiata přináší pyl do hnízda. Pomocí předních nohou škrábe na zadeček samce, aby ji do hnízda pustil. Na pozadí prolétá další samec, patrně hnízdo bez samce. B. Detail samice dostávající se do hnízda přes hlídajícího samce. C. Vypreparované hnízdo se třemi plně zásobenými komůrkami a jednou momentálně zásobovanou komůrkou. V hnízdě je přítomna samice (vlevo) i samec (vpravo).

Zatímco u obratlovců včetně člověka je obvyklé, že na péči o potomstvo spolupracují oba rodiče, u blanokřídlého hmyzu je mnohem obvyklejší tzv. eusocialita, při níž se na péči o potomstvo společně podílí více samic. U včel, které patří mezi blanokřídlý hmyz, nebyla obourodičovská péče dosud vůbec známá. Týmu vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Entomologického ústavu AVČR vedenému Mgr. Michaelem Mikátem se podařilo objevit a prozkoumat obourodičovskou péči u samotářské včely kyjorožky Ceratina nigrolabiata.

U tohoto druhu  se samec a samice společně vyskytují v 88% aktuálně zásobovaných hnízd. Zatímco samice zásobuje hnízdo potravou (pylem a nektarem), samec hlídá vchod hnízda, a zabraňuje tak vstupu predátorům a parazitoidům. Jestliže je samec z hnízda experimentálně odstraněn, samice má strach vyletovat z hnízda na delší dobu, což vede ke snížení počtu komůrek s potomstvem, které dokáže zásobovat potravou. Jeden samec ovšem v hnízdě obvykle nevydrží po celou sezonu, ale samci se střídají často rychleji než jednou za týden. Čím více se však samci v hnízdě střídají, tím méně komůrek dokáže samice naplnit zásobami.

Samice se v průběhu sezony páří s více samci. Samec, který aktuálně hlídá hnízdo, tak nemusí být (a většinou není) otcem přítomného potomstva. Ovšem čím delší dobu v hnízdě pobývá, tím se zvyšují jeho šance stát se otcem. Předpokládáme, že obourodičovská péče se u kyjorožek vyvinula právě díky vícenásobnému páření samice. U blanokřídlého hmyzu je obvyklé, že se samice páří jen s jedním samcem na začátku sezony a samci poté brzy umírají. Nemají tedy ani příležitost se do péče zapojit. Prodloužení doby, kdy je samice ochotná se pářit, by mělo vest k selekčnímu tlaku na prodloužení života samců. Včely druhu C. nigrolabiata stejně jako několik dalších blízce příbuzných druhů kyjorožek mají dlouho žijící samce a opakovaně se pářící samice, což posléze umožnilo vznik obourodičovské péče.

Obourodičovskou péči o potomstvo tak lze považovat za alternativní strategii k eusocialitě: obdobně jako eusocialita, i obourodičovská péče vede k vyššímu přežívání potomstva díky tomu, že zatímco jeden jedinec sbírá potravu, jiný může hlídat hnízdo. Obourodičovská péče však v evoluci včel vznikla za jiných podmínek než eusocialita.

Mikát M., Janošík L., Černá K., Matoušková E., Hadrava J., Bureš V. & Straka J. 2019: Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as an alternative to monandry based eusociality. PNAS 116(13): 62386243.

DOI: 10.1073/pnas.1810092116

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA