Datum: 17.08.2018

Vzpomínka na entomologa prof. Tomáše Soldána

V pondělí 13. srpna odešel významný entomolog, náš spolupracovník, profesor Tomáš Soldán. Zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 67 let. Celou svou profesní kariéru zasvětil vědecké práci na Entomologickém ústavu, kde působil 43 let. Věnoval se výzkumu jepic a spoluzaložil systematickou sbírku jepic Entomologického ústavu, která dnes patří k největším na světě a čítá kolem jednoho milionu jedinců. Devět druhů jepic bylo na jeho počest nazváno patronymickým druhovým jménem soldani.

Tomáše Soldána zajímala zoologie, respektive entomologie, už od dětství. Nebylo proto překvapením, že po ukončení středoškolského studia na Gymnáziu Botičská směřovaly jeho kroky na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V té době zde působili vynikající učitelé a entomologové, jako Karel Hůrka, Milan Chvála nebo Pavel Štys. Možná právě jejich přístup k vedení studentů a skvělé přednášky Pavla Štyse o morfologii hmyzu ovlivnily budoucí Soldánův profesní vývoj.

Po ukončení studia a také po absolvování povinné vojenské služby nastoupil Tomáš Soldán v létě 1975 na Oddělení morfologie hmyzu Entomologického ústavu ČSAV, který v té době sídlil ve Viničné ulici v Praze. O čtyři roky později se přestěhoval i s rodinou do Českých Budějovic, kam z Prahy postupně přešly některé biologické ústavy Akademie věd. Podílel se na přípravě nových laboratoří, pracoven a chovů a v roce 1985 i na organizaci stěhování Entomologického ústavu do jeho současných prostor v Branišovské ulici.

Profesor Soldán byl silně spjatý s životem a děním na Entomologickém ústavu, na začátku devadesátých let jej i krátce řídil, později po mnoho let vedl Laboratoř ekologie vodního hmyzu. Jeho vědeckou doménou byla taxonomie a morfologie jepic, věnoval se ale také jiným skupinám vodního hmyzu. Nejprve společně se svým mentorem Vladimírem Landou, později od něj převzal pomyslnou štafetu a sám se stal vůdčí osobností české a vlastně i světové efemerologické školy. V poslední době spolupracoval především se Světlanou Zahrádkovou a Jindřiškou Bojkovou z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Miroslavem Papáčkem z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a se svými českobudějovickými nástupci v laboratoři – Pavlem Srokou a Romanem Godunkem.

Za svůj život Tomáš Soldán napsal téměř 300 vědeckých prací, od monografií (napříkad The Mayflies of Europe z roku 2012), přes původní vědecká sdělení až po popularizační články, učebnice a skripta. Na základě materiálu shromážděného během zahraničních expedic a stáží popsal více než 70 druhů jepic. A dalších 9 druhů jepic bylo popsáno zahraničními kolegy na jeho počest a nesou patronymické druhové jméno soldani. Je spoluzakladatelem systematické sbírky jepic Entomologického ústavu, která je jednou z největších na světě a zahrnuje kolem jednoho milionu jedinců. Mnoho z nich nalovil Tomáš Soldán osobně, miloval totiž expedice a cestování. Na výpravách za jepicemi projel mnoho zemí všech kontinentů, bohaté jsou jeho sběry z Vietnamu, Mongolska, severní a jižní Ameriky, z Austrálie ...

Vědecká práce Tomáše Soldána nezůstala omezena jen na problematiku jepic. Zabýval se vlivem biologicky aktivních látek na reprodukci hmyzu, například se podílel na vývoji metody sterilizace samců mouchy tse-tse, která byla v 80. a 90. letech minulého století úspěšně aplikována v řadě afrických států. Spolupracoval i na výzkumu ontogeneze gonád vodních ploštic a na řadě komplexních faunisticko-ekologicky laděných projektů týkajících se taxocenóz vodního hmyzu. Řada jeho výsledků se promítla aplikačně do podoby zpřesnění metodik hodnocení kvality vod nebo expertíz v oblasti ochrany přírody.

Od svého příchodu do Českých Budějovic v r. 1979 se Tomáš Soldán kromě výzkumu věnoval i přednáškám, vedení cvičení, terénních praktik a exkurzí. Působil na tehdy samostatné Pedagogické fakultě a na Agronomické fakultě pražské Vysoké školy zemědělské sídlící v Českých Budějovicích.  V letech 1991-1992 byl jedním z prvních přednášejících na nově vzniklé Biologické fakultě Jihočeské univerzity, na jejíž katedře zoologie externě působil do posledních dnů.

Profesor Tomáš Soldán měl obrovský vědecký a kulturní přehled, byl vzdělaný, kolegiální a vždy ochotný pomoci. Všem spolupracovníkům bude velmi chybět.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA