Datum: 26.06.2017

Libor Grubhoffer byl jmenován ředitelem Biologického centra AV ČR

Novým ředitelem největší vědecké instituce v jižních Čechách – Biologického centra AV ČR bude Libor Grubhoffer. V pondělí 26. června jej v pražském sídle Akademie věd do funkce jmenovala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Jeho funkční období je pětileté a začíná 1. července 2017. Libor Grubhoffer na postu ředitele vystřídá Miloslava Šimka, který instituci vedl od roku 2012.

V organizaci a řízení vědy má Libor Grubhoffer dlouhodobé zkušenosti. V letech 1994 – 2002 řídil Parazitologický ústav AV ČR, sedm let vedl Biologickou (posléze Přírodovědeckou) fakultu Jihočeské univerzity a v období let 2012 – 2016 byl rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Také pro rozvoj Biologického centra má jasnou vizi, která mu zajistila převahu při výběru ředitele Radou BC. „Chci rozvíjet dosud nevyužitý potenciál evoluční biologie a ekologie, které budou reagovat na problémy globálního významu a udržitelnosti života na Zemi. Vedle biomedicínského výzkumu je to další pilíř moderní vědy o živé přírodě,“ říká Libor Grubhoffer.

Dalšími z plánů nového ředitele jsou podpora mladých talentovaných vědců, sestavení Mezinárodního poradního výboru BC, složeného z mezinárodně respektovaných odborníků, a dále pořádání výroční vědecké konference BC, kde dostanou prostor především juniorské týmy. Libor Grubhoffer chce také nadále posilovat vztahy s Jihočeskou univerzitou.

 

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., hon. D.Sc. (1957)

 • vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
 • absolvoval vědeckou aspiranturu v Ústavu sér a očkovacích látek a v Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze v oboru mikrobiologie/virologie;
 • v letech 1992-1993 působil na Arizonské univerzitě v Tucsonu, USA;
 • v období 1994-2002 byl ředitelem Parazitologické ústavu AV ČR;
 • v roce 2001 jmenován profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky;
 • v letech 2004-2011 děkanem Biologické (od 1. srpna 2007 Přírodovědecké) fakulty JU;
 • od roku 2007 garantem přeshraničního studia Biological Chemistry, společného bakalářského a magisterského programu JU a Univerzity Johannese Keplera v Linci;
 • v letech 2012-2016 rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích;
 • v roce 2015 zvolen členem Učené společnosti ČR;
 • v roce 2016 jmenován členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,
 • v roce 2016 obdržel čestný doktorát Arizonské univerzity v Tucsonu, USA.
 • V Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zabývá biochemií a molekulární biologií klíšťat a jimi přenášených patogenů, zejména virem klíšťové encefalitidy a spirochétami lymské boreliózy;
 • autorem či spoluautorem 150 vědeckých publikací.

 

Biologické centrum AV ČR je se svými šesti sty zaměstnanci čtvrtým největším pracovištěm Akademie věd ČR a zároveň patří mezi největší vědecké instituce ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Od roku 2006 sdružuje pět původně samostatných pracovišť: Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie, k nimž přibyla v roce 2016 také výzkumná infrastruktura SoWa (Soil&Water). Historie jednotlivých vědeckých pracovišť BC sahá až do 50. let minulého století, v Českých Budějovicích sídlí původně Jihočeské biologické centrum od 80. let minulého století. Hlavním zaměřením Biologického centra je výzkum, vědecká výchova a vzdělávání v biologických a biologicko-ekologických oborech. Roční vědecká a odborná produkce činí přes 400 článků v mezinárodních časopisech a stovky dalších publikací a výstupů.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA