prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc.

Job Position: Former employee - Laboratory of Ecology of Aquatic Insects and Relict Ecosystems

Contact details

Phone: 420387775262
E-mail: soldan@entu.cas.cz

Description

Taxonomy and morphology of Ephemeroptera

Publications
Total found: 251 records
Sroka P., Bojková J., Godunko R. J., Soldán T., Namin J. I., Nejat F., Abdoli A., Staniczek A. (2019) New Oligoneuriidae (Insecta, Ephemeroptera) from Iran. ZooKeys 872 : 101–126.
DOI: 10.3897/zookeys.872.36098

Documents to download:
OLIGONEURIELLA_IRAN (pdf)
Bojková J., Sroka P., Soldán T., Namin J.I., Staniczek A., Polášek M., Hrivniak Ľ., Abdoli A., Godunko R. J. (2018) Initial commented checklist of Iranian mayflies, with new area records and description of Procloeon caspicum sp. n. (Insecta, Ephemeroptera, Baetidae). ZooKeys 749 : 87–123.
DOI: 10.3897/zookeys.749.24104

Documents to download:
Iran-1 (pdf)
Hrivniak Ľ., Sroka P., Godunko R. J., Žurovcová M., Bojková J., Soldán T., Staniczek A. (2018) Diversity, distribution and molecular phylogeny of Epeorus (Caucasiron) Kluge, 1997 (Ephemeroptera: Heptageniidae) in the Caucasus Mountains and adjacent areas. Talk at XV International Conference on Ephemeroptera & XIX International Symposium on Plecoptera, 3-8 June 2018, Brazil, Aracruz.
Bojková J., Bufková I., Rádková V., Soldán T., Vrba J. (2017) Jak se žije v revitalizovaných potocích na Šumavě. Živa 2017(2) : 74-76.
Bojková J., Kroča J., Helešic J., Soldán T. (2017) Plecoptera (pošvatky). In: Hejda R., Farkač J. a Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic – invertebrates. Příroda 36 : 118-122.
Godunko R. J., Soldán T., Staniczek A. (2017) Baetis (Baetis) cypronix sp.n., a new species of the Baetis alpinus species-group (Insecta, Ephemeroptera, Baetidae) from Cyprus, with annotated checklist of Baetidae in the Mediterranean islands. ZooKeys 644 : 1-32.
DOI: 10.3897/zookeys.644.10413
Soldán T., Bojková J. (2017) Megaloptera (střechatky). In: Hejda R., Farkač J. a Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic – invertebrates. Příroda 36 : 168.
Soldán T., Bojková J., Zahrádková S. (2017) Ephemeroptera (jepice). In: Hejda R., Farkač J. a Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic – invertebrates. Příroda 36 : 114-117.
Sroka P., Bojková J., Soldán T., Boukal D. (2016) Quantifying the variation of fecundity in mayflies (Insecta: Ephemeroptera). Talk at 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), 3-8 July 2016, Pécs, Hungary.
Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T., Šorf M. (2016) Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology 61 : 376-395.
DOI: 10.1111/fwb.12714
Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský R., Vrba J. (2015) Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta 21 : 73–79. .
Bojková J., Soldán T. (2015) Two new species of the genus Prosopistoma (Ephemeroptera: Prosopistomatidae) from Iraq and Algeria. Zootaxa 4018 : 109-123.
DOI: 10.11646/zootaxa.4018.1.6
Godunko R. J., Sroka P., Soldán T., Bojková J. (2015) The higher phylogeny of Leptophlebiidae (Insecta: Ephemeroptera), with description of a new species of Calliarcys Eaton, 1881. Arthropod Systematics & Phylogeny 73 : 259-280.
Godunko R. J., Vidinova Y., Soldán T. (2015) Redescription of Ecdyonurus (Ecdyonurus) russevi Braasch & Soldán, 1985 (Ephemeroptera: Heptageniidae). Zootaxa 3915 : 551-568.
DOI: 10.11646/zootaxa.3915.4.6
Soldán T., Bojková J. (2015) New species of mayflies (Ephemeroptera) from Cape Verde. Zootaxa 3926 : 561-575.
DOI: 10.11646/zootaxa.3926.4.6
Sroka P., Bojková J., Soldán T., Godunko R. J. (2015) New species of the genus Oligoneuriella Ulmer, 1924 (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) from Turkey. Zootaxa 4012 : 329–350.
DOI: 10.11646/zootaxa.4012.2.4
Zedková B., Rádková V., Bojková J., Soldán T., Zahrádková S. (2015) Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 25 : 622-638.
DOI: 10.1002/aqc.2529
Bojková J., Rádková V., Soldán T., Zahrádková S. (2014) Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity 7 : 252-262.
DOI: 10.1111/icad.12050
Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J., Sroka P. (2014) Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné střibro české entomologie. Živa 62 : čislo 5: 215-218.
Bojková J., Soldán T. (2013) Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53 : 443-484.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search