Publications

<<...23456...>>Go to page: Submit
Total found: 224 records
Kopačka M., Zemek R. (2012) The effect of microclimatic conditions on Guignardia aesculi infecting horse chestnut (Aesculus hippocastanum) trees Proceedings of international scientific conference “Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012“, 18-19 September 2012. Vieska nad Žitavou: Mlyňany Arboretum SAS 44-50.
Zemek R. (2012) Laboratory evaluation of two strains of Isaria fumosorosea against Tetranychus urticae. Acari in a changing world. 7th Symposium of the EURopean Association of ACarologists July 9-13 2012, Vienna, Austria. Program, Abstracts, Participants 117.
Zemek R., Hussein H. M., Prenerová E. (2012) Laboratory evaluation of Isaria fumosorosea against Spodoptera littoralis. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 77: 685-690.
Zemek R., Hussein H. M., Prenerová E. (2012) Laboratory evaluation of Isaria fumosorosea against Spodoptera littoralis. 64th International Symposium on Crop Protection, Gent, May 22, 2012. Abstracts 222.
Zemek R., Prenerová E., Awad M. A. E. E., Hussein H. M. (2012) Potential of the strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 as a biological control agent against Cameraria ohridella and other pests. Acta Fytotechnica et Zootechnica 15: 79-80.
Zemek R., Prenerová E., Awad M. A. E. E., Hussein H. M. (2012) Potential of the strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 as a biological control agent against Cameraria ohridella and other pests. Proceedings of abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference. Nitra, September 5-7, 2012. Slovak University of Agriculture. 56-57.
Zemek R., Reindl F. (2012) Aerial dispersal of Aceria carvi (Acari: Eriophyidae). XXIVth International Congress of Entomology, Daegu, August 19-25, 2012. CD with abstracts.
Zemek R., Reindl F. (2012) Zařízení pro aerodynamické testy velmi malých objektů. Průmyslový vzor č. 35430. Ústav průmyslového vlastnictví, př. č. 2012-39169.
Doležal P., Sehnal F., Vrba S., Zemek R. (2011) Zařízení pro extrakci hmyzu, zejména z organických substrátů. Užitný vzor č. 23014. Úřad pro průmyslové vlastnictví, reg. č. PUV 2011-24770
Hussein H., Zemek R., Prenerová E. (2011) Potential of the strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 as a biological control agent against Colorado potato beetle. IOBC/WPRS Bulletin 66: 241-244.
Hussein H. M., Prenerová E., Zemek R. (2011) Potential of the strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 as a biological control agent against Spodoptera littoralis. Global Conference on Entomology, Chiang Mai, Thailand, March 5-9, 2011. Program and Abstracts 596.
Kopačka M., Zemek R., Kopačka D. (2011) Vhodná údržba městských parků přispívá k regulaci klíněnky jírovcové. Zahradnictví 10: 53-54.
Svobodová Z., Zemek R., Habuštová O., Hussein H. M., Sehnal F. (2011) The influence of different maize varieties and treatments on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) Third Meeting of IOBC Working Group INTEGRATED CONTROL OF PLANTFEEDING MITES Hotel Bellevue, Český Krumlov, Czech Republic September 13–16, 2011; Abstract 28.
Volter L., Zemek R., Weyda F., Prenerová E. (2011) Úroveň napadení jírovce maďalu klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) v ČR. Rostlinolékař 3: 17-18.
Zemek R., Palevsky E. (2011) Third Meeting of IOBC Working Group Integrated Control of Plant-Feeding Mites. Český Krumlov, 13.09.2011-16.09.2011. Program and Abstracts. Biology centre AS CR, v.v.i., České Budějovice 37 pp..
Awad M. A. E. E., Prenerová E., Volter L., Zemek R. (2010) Evaluation of Isaria fumosorosea CCM 8367 for the control of Cameraria ohridella, and effects on beneficial parasitoids 43rd Annual Meting of the Society for Invertebrate Pathology, Trabzon, Turkey, 11-15 July 2010. Program and Abstracts 138.
Zemek R., Habuštová O., Hussein H. M., Svobodová Z., Sehnal F. (2010) Effects of Cry3Bb1-maize on the two-spotted spider mite. 43rd Annual Meting of the Society for Invertebrate Pathology. , Trabzon, Turkey, 11-15 July 2010. Program and Abstracts 120-121.
Zemek R., Habuštová O., Hussein H. M., Svobodová Z., Sehnal F. (2010) Effect of Bt maize on development and reproduction of Tetranychus urticae (Acari Tetranychidae). International Conference on Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modifications, 16-20 August 2010, Prague, Czech Republic. Abstract 29.
Zemek R., Prenerová E. (2010) Effects of the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 on the predatory mite Typhlodromus pyri. In: Abstract Book from 13th International Congress of Acarology, August 23-27, 2010, Recife-PE, Brazil pp. 295-296.
Zemek R., Socha R. (2010) Habitat selection in the bug Pyrrhocoris apterus: Does it minimize the risk of being parasitized by the ectoparasitic mite Hemipteroseius adleri? In: Sabelis, Maurice W.; Bruin, Jan (Eds.) Trends in Acarology. 1st Edition, Springer. 367-369.
<<...23456...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search