Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

Job Position: Research Scientist - Laboratory of Entomopathogenic Nematodes

Contact details

Phone: + 420 38 777 5240, + 420 38 777 5245
E-mail: nermut@entu.cas.cz
Room: 131

Publications
Total found: 111 records
Nermuť J. (2024) Biologická ochrana 1-10 Agromanuál 19: 2-12 :
Nermuť J., Konopická J., Weijler V., Půža V. (2024) The use of Phasmarhabditis nematodes and metabolites of Xenorhabdus bacteria in slug control Applied Micorobiology and Biotechnology 108 : 8.
DOI: 10.1007/s00253-023-12886-6
Půža V., Nermuť J., Konopická J., Skoková Habuštová O. (2024) The effect of Xenorhabdus bacteria metabolites on Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) adult feeding and larval survival Journal of Invertebrate Pathology 203 : 108075.
DOI: 10.1016/j.jip.2024.108075
Doležal P., Hausvater E., Baštová P., Kocourek F., Stará J., Sedlák P., Sedláková V., Skoková Habuštová O., Nermuť J. (2023) Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách. Praktické informace č. 89; 32 pp.; ISBN: 978-80-88614-03-6, Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod (CERTIFIKOVANÁ METODIKA)
Konopická J., Nermuť J., Půža V., Skoková Habuštová O. (2023) Bioinsekticid na bázi entomopatogenní houby. (FUNKČNÍ VZOREK)
Nermuť J., Hopfgartner M, Konopická J., Půža V. (2023) Enhancement of spores dissemination in the combination of entomopathogenic nematodes and fungus Biological control 186 : DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2023.105360
Nermuť J., Půža V. (2023) Biologická ochrana v kostce, díl 1-12. Zahrádkář
Nermuť J., Půža V., Konopická J., Skoková Habuštová O. (2023) Biologický přípravek pro regulaci cílového škůdce na bázi entomopatogenních hlístic. (FUNKČNÍ VZOREK)
Bhat A.H., Chaubey A.K., Nermuť J., Půža V. (2022) Steinernema siamkayai (Rhabditida: Steinernematidae): notes on its morphology, bionomy and distribution from the Indian subcontinent. 7th International Congress of Nematology 2022; Antibes Juan-les-Pins, France
Konopická J., Bohatá A., Palevsky E., Nermuť J., Půža V., Zemek R. (2022) Survey of entomopathogenic and mycoparasitic fungi in the soil of onion and garlic fields in the Czech Republic and Israel. Journal of Plant Diseases and Protection 129 : 271-281.
DOI: 10.1007/s41348-021-00557-5
Konopická J., Nermuť J., Zemek R., Palevsky E. (2022) The potential of entomopathogens in biological control of Rhizoglyphus mites IX Symposium of the European Association of Acarologists - Acarology 1.0 to 2.0: Progress in Changing Times, Bari, ITALY, 12.07.2022 - 15.07.2022
Konopická J., Nermuť J., Zemek R., Půža V., Skoková Habuštová O. (2022) Efficacy of Beauveria bassiana against Colorado potato beetle under laboratory and field conditions 18th meeting of the IOBC/WPRS working group Microbial and nematode control of invertebrate pats: Microbial control agents in the age of global change. České Budějovice, Czech Republic 19-22 June
Nermuť J., Holley, M, Ortmayer L F, Půža V. (2022) New players in the field: Ecology and biocontrol potential of three species of mollusc‑parasitic nematodes of the genus Phasmarhabditis Biocontrol 67 : 543-553.
DOI: 10.1007/s10526-022-10160-8
Nermuť J., Holley, M., Půža V. (2022) Growth and reproduction of monoxenic and polyxenic cultures of the slug‑parasitic nematodes Phasmarhabditis spp. in naturally occurring organic substrates Biocontrol 67 : 533-542.
DOI: 10.1007/s10526-022-10152-8
Nermuť J., Konopická J., Půža V. (2022) Enhancement of spores´ dissemination by entomopathogenic nematodes. 18th meeting of the IOBC/WPRS working group Microbial and nematode control of invertebrate pats: Microbial control agents in the age of global change. České Budějovice, Czech Republic 19-22 June
Nermuť J., Konopická J., Půža V., Zemek R. (2022) How the spores of Isaria fumosorosea strain CCM8367 are spread by entomopathogenic nematodes. 7th International Congress of Nematology 2022; Antibes Juan-les-Pins, France
Nermuť J., Půža V. (2022) Parazitické hlístice v ochraně rostlin I. - Komáři a pilatky na mušce. Agromanuál 17 : 84-85.
Nermuť J., Půža V. (2022) Parazitické hlístice v ochraně rostlin II. Entomopatogenní hlístice. Agromanuál 17(4) : 90-91.
Nermuť J., Půža V. (2022) Parazitické hlístice v ochraně rostlin III. Moluskoparazitické hlístice. Agromanuál 17(5) : 72-73.
Nermuť J., Weijler, Victoria, Konopická J., Půža V. (2022) Molluscs vs. EPNs and Phasmarhabditis. 18th meeting of the IOBC/WPRS working group Microbial and nematode control of invertebrate pats: Microbial control agents in the age of global change. České Budějovice, Czech Republic 19-22 June

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search