Ing. Jana Konopická

Job Position: Research Assistant - Laboratory of Entomopathogenic Nematodes , PhD Student - Laboratory of Applied Entomology

Contact details

Phone: 387775245
E-mail: jana.konopicka@entu.cas.cz

Description

Increasing the efficacy of entomopathogenic fungi against agricultural pests

Publications
Total found: 28 records
Konopická J., Bohatá A., Nermuť J., Jozová E., Mráček Z., Palevsky E., Zemek R. (2021) Efficacy of soil isolates of entomopathogenic fungi against the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). Systematic and Applied Acarology 26 : 1149–1167.
DOI: 10.11158/saa.26.6.11
Mráz P., Hýbl M., Kopecký M., Bohatá A., Konopická J., Hoštičková I., Konvalina P., Šipoš J., Rost M., Čurn V. (2021) The Effect of Artificial Media and Temperature on the Growth and Development of the Honey Bee Brood Pathogen Ascosphaera apis. Biology 10(5) : 431.
DOI: 10.3390/biology10050431
Nermuť J., Půža V., Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2021) Hlístice efektivně šíří spory entomopatogenních hub. Rostlinolékař 23-25.
Nermuť J., Konopická J., Zemek R., Kopačka M., Bohatá A., Půža V. (2020) Dissemination of Isaria fumosorosea spores by Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora. Journal of Fungi 6 : 359.
DOI: 10.3390/jof6040359
Zemek R., Konopická J., Ul Abdin Z. (2020) Low efficacy of Isaria fumosorosea against box tree moth Cydalima perspectalis: Are host plant phytochemicals involved in herbivore defence against fungal pathogens? Journal of Fungi 6 : 342.
DOI: 10.3390/jof6040342
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Palevsky E., Bohatá A., Mráček Z., Půža V. (2020) Microbial and nematode control of the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). IOBC-WPRS Bulletin 67-68.
Konopická J., Bohatá A., Zemek R. (2019) Technologie výroby blastospor entomopatogenní houby Isaria fumosorosea kmene CCM 8367 submerzní kultivací. Ověřená technologie OT-ENTU-01
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2019) Entomopathogenic fungi as biocontrol agent agains the bulb mite, Rhizoglyphus robini. SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019. 104.
Mráz P., Bohatá A., Konopická J., Hoštičková I., Čurn V. (2019) Effect of artificial media and temperature on the growth and development of bee brood pathogen Ascosphaera apis and optimization its cultivation in vitro. SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019 102-103.
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Palevsky E., Bohatá A., Mráček Z., Půža V. (2019) Microbial and nematode control of the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). 7th IOBC Working group meeting "INTEGRATED CONTROL OF PLANT-FEEDING MITES”; 16 – 19 September 2019, Vienna, Austria. Book of Abstracts. 26.
Konopická J., Sandala D., Bohatá A., Mráz P. (2018) Teplotní profil růstu a produkce spor entomopatogenní houby Metarhizium Brunneum. Úroda 66 : 209-212.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2018) Laboratory evaluation of entomopathogenic fungi against the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). XV International Congress of Acarology, 2-8 Sept. 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book 40.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Palevsky E. (2018) Výskyt entomopatogenních hub v půdách česnekových a cibulových kultur Čech a Izraele a charakteristika vybraných izolátů. Úroda 66 : 213-217.
Mráz P., Bohatá A., Konopická J., Čurn V. (2018) Vliv živné půdy a teploty na radiální růst entomopatogenní houby Ascosphaera apis způsobující onemocnění včelího plodu. Úroda 66 : 235-238.
Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2018) Inoculation of sphagnum-based soil substrate with entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea (Hypocreales: Cordycipitaceae). AIP Conference Proceedings 1954 : 030009-1–030009-5.
DOI: 10.1063/1.5033389
Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2018) Pěstební substrát s insekticidními a akaricidními vlastnostmi. Užitný vzor č. 31982. Úřad průmyslového vlastnictví, reg. č. 2018-35195
Zemek R., Konopická J., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2018) Susceptibility of the bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) to entomopathogenic fungi. IOBC-WPRS Bulletin 134 : 33-37.
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Bohatá A. (2018) Insekticidní a akaricidní aditivum do nosného substrátu pro pěstování rostlin. Užitný vzor č. 32259. Úřad průmyslového vlastnictví, reg. č. 2018-35411
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Bohatá A. (2018) Půdní přípravek na bázi Isaria fumosorosea a Steinernema feltiae. Funkční vzorek TG02010034_2021_Duoefekt_Zemek : 1-8.
Bohatá A., Tichá E., Konopická J., Strejčková M., Olšan P., Havelka Z., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P. (2017) Vliv biologického ošetření osiva ječmene na klíčení obilek a mortalitu larev Tenebrio molitor po vysetí osiva do substrátu. Úroda 65 : 283-286.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search