Publications

<<12345...>>Go to page: Submit
Total found: 253 records
Papáček M., Boukal D., Matěna J., Petr J., Soldán T. (2006) Vodní hmyz [Aquatic insects]. In: Dudák V. (ed.) Novohradské hory a Novohradské předhoří - příroda, historie, život. [Novohradské hory Mountains and Novohradské předhoří Foothills - Environment, History, Life]. Miloš Uhlíř - Baset, Praha (in Czech), pp. 203-210
Papáček M., Boukal D., Matěna J., Petr J., Soldán T. (2006) Vodní hmyz [Aquatic Insects]. In: Dudák, V. (ed.) Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život. Praha, Baset, ISBN 80–7340–091–X: pp. 203–210.
Soldán T., Černý R., Husák Š., Matěna J., Matěnová V., Papáček M., Petr J. (2006) Vodní prostředí [Aquatic Environment]. In: Dudák, V. (ed.) Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život. Praha, Baset, ISBN 80–7340–091–X: pp. 131–138.
Soldán T., Godunko R. J. (2006) Baetis atlanticus n. sp., a new species of the subgenus Rhodobaetis Jacob, 2003 from Madeira, Portugal (Ephemeroptera: Baetidae) Genus: International journal of invertebrate taxonomy 17: 5-17.
Soldán T., Godunko R. J. (2006) Ecdyonurus silvaegabretae n. sp., a new representative of the E. helveticus species-group from the Šumava Mountains, Czech Republic (Ephemeroptera: Heptageniidae) Genus: International journal of invertebrate taxonomy 17: 159-176.
Soldán T., Godunko R. J., Thomas A. (2005) Baetis chelif n. sp., a new mayfly from Algeria with notes on B. sinespinosus Soldán et Thomas, 1983, n. stat. (Ephemeroptera: Baetidae). Genus: international journal of invertebrate taxonomy 16: 155-165.
Godunko R. J., Kłonowska-Olejnik M., Soldán T. (2004) Ecdyonurus rizuni sp. nov. (Ephemeroptera, Heptageniidae) from the Eastern Carpathians. Annales Zoologici 54: 519-524.
Godunko R. J., Prokopov G., Soldán T. (2004) Mayflies of the Crimean Peninsula. III. The description of Baetis milani sp. n. with notes to taxonomy of the subgenus Rhodobaetis JACOB, 2003 (Ephemeroptera: Baetidae). Acta Zooogica Cracoviensia 47: 231-248.
Soldán T. (2004) Obituary to Vladimír Landa (1923-2001). Acta Soc. Zool. Bohemoslov. 68: 153-160.
Soldán T. (2004) Bioindikačně významné skupiny vodního hmyzu. In: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotypy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004, pp. 113-121.
Soldán T. (2004) Aktualizovaný seznam pošvatek (Insecta, Plecoptera) Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava se zřetelem k jejich druhové ochraně. In: Sborník, 2. Aktuality Šumavského výzkumu, 4-7 October, 2004, Srní, Česká Republika.
Soldán T., Černý R., Papáček M. (2004) Geomorfologické členění a hodnocení území z hlediska biogeografie v širším kontextu. In: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy, Papáček M. (ed.). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004, pp. 24-31.
Soldán T., Zahrádková S., Matěna J. (2004) Tekoucí vody: charakteristika a kategorizace biotopů. In: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy, Papáček M. (ed.). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004, pp. 256-264.
Soldán T., Zahrádková S., Matěna J. (2004) Tekoucí vody: charakteristika a kategorizace biotopů [Running waters: characteristics and biotope categories]. In: Papáček M. (ed.), Biota Novohradských hor:modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, ISBN 80–7040–756–5:pp. 256–264.
Godunko R. J., Soldán T. (2003) Lectotype fixation and redescription of Ecdyonurus subalpinus (Ephemeroptera: Heptageniidae) with notes on its biology and distribution. Klapalekiana 39: 211-224.
Papáček M., Soldán T. (2003) Vodní hmyz. In: Šumava - příroda, historie, život. Praha: Baset, 2003, pp. 271-280.
Soldán T. (2003) Distribution and biology of Ecdyonurus austriacus Kimmins, 1958 (Ephemeroptera, Heptageniidae) in the Novohradské Mountains. In: Biodiversity and environmental conditions of the Novohradské hory Mts. II., Papáček M. (ed.), Jihočeská Universita a Entomologický ústav AV ČR, 2003, České Budějovice, pp. 123-132.
Soldán T. (2003) Ephemeroptera phylogeny and higher classification: present status and conflicting hypotheses. Entomol. Abhandlungen 6: 125-126.
Soldán T. (2003) Obituary to Vladimír Landa (1923-2001). In: Research Update on Ephemeroptera and Plecoptera, 10th International Conference on Ephemeroptera and 14th International Symposium on Plecoptera, 5-11 August, 2001, Perugia, Italy, pp. 7-13.
Soldán T., Brabec K., Zahrádková S., Jarkovský J., Kokeš J., Dušek L., Němejcová D., Hodovský J., Pařil P., Opatřilová L. (2003) Varicability of natural benthic macroinvertebrate communities in running waters of Central Europe (Czech Republic). In: Handbook and Final program, 9th International Conference on River Research and Applications, 6-11, 2003, Albury, Australy, pp. 83-84.
<<12345...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search