Publications

<<...1112131415>>Go to page: Submit
Total found: 285 records
Konvička M., Beneš J., Sádlo J. (2004) Poznámky k managementu stanovišť a ochrana živočichů. In: Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. PLANETA 33-35.
Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc 79 pp.
Pech P., Fric Z., Konvička M., Zrzavý J. (2004) Phylogeny of Maculinea blues (Lepidoptera: Lycaenidae) based on morphological and ecological characters: evolution of parasitic myrmecophily. Cladistics 20: 362-375.
Tesařová M., Prokopová M., Fuchs R., Konvička M., Fric Z. (2004) Unpalatability of European checkerspots (Nymphalidae, Melitaeinae) Entomology: Strength in diversity. XXII International Congress of Entomology, 15-21 August 2004, Brisbane, Australia.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2003) Limestone Quarries as Refuges for European Xerophilous Butterflies Conservation Biology 17: 1058-1069.
Beneš J., Konvička M., Vrabec V., Zámečník J. (2003) Do the sibling species of small whites, Leptidea sinapis and L. reali (Lepidoptera, Pieridae) differ in habitat preferences? Biologia 58: 943-951.
Čížek O., Bakešová A., Kuras T., Beneš J., Konvička M. (2003) Vacant niche in alpine habitat: the case of an introduced population of the butterfly Erebia epiphron in the Krkonoše Mountains. Acta Oecologica 24: 15-23.
Konvička M., Beneš J. (2003) Jak v lomech, včetně činných, chránit motýly, četně ohrožených. Minerální Suroviny/Surowce Mineralne 5: 10-17.
Konvička M., Hůla V., Fric Z. (2003) Habitat of pre-hibernating larvae of the endangered butterfly Euphydryas aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae): What can be learned from vegetation composition and architecture? Eur. J. Entomol. 100: 313-322.
Konvička M., Maradová M., Beneš J., Fric Z., Kepka P. (2003) Uphill shifts in distribution of butterflies in the Czech Republic: effects of changing climate detected on a regional scale. Global Ecol. Biogeography 12: 403-410.
Kuras T., Beneš J., Fric Z., Konvička M. (2003) Dispersal patterns of endemic alpine butterflies with contrasting population structures: Erebia epiphron and E. sudetica. Population Ecology 45: 115-123.
Storch D., Konvička M., Beneš J., Martinkova J., Gaston K. (2003) Distribution patterns in butterflies and birds of the Czech Republic: separating effects of habitat and geographical position. Journal of Biogeography 30: 1195–1205.
Beneš J., Fric Z., Kepka P., Konvička M. (2002) Potential of limestone quarries for butterfly conservation - a study across two scales. Book of Abstracts, VIIth European Congress of Entomology, October 7-13 2002, Thessaloniki, Greece 228.
Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002) Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. I.,II. Společnost pro Ochranu Motýlů, Praha, 857 pp.
Fric Z., Konvička M. (2002) Generations of the polyphenic butterfly Araschnia levana differ in body design. Evol. Ecol. Res. 4: 1017-1033..
Konvička M., Beneš J., Kuras T. (2002) Behaviour and microdistribution of two sympatric alpine butterflies (Erebia epiphron and E. euryale): relation to weather, vegetation and time of day. Biologia 57: 223-233.
Konvička M., Fric Z., Beneš J. (2002) Motýli a klimatické změny. Vesmír 81: 492-493.
Konvička M., Maradová M., Fric Z., Beneš J. (2002) Does warming climate cause uphill retreats of mountain butterflies? Analysis of data from the Czech distribution atlas. Book of Abstracts, VIIth European Congress of Entomology, October 7-13 2002, Thessaloniki, Greece. 233.
Konvička M., Nedvěd O., Fric Z. (2002) Early-spring floods decrease survival of hibernating larvae of wetland inhabiting butterfly Neptis rivulari (Lepidoptera: Nymphalidae). Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 48: 79-88.
Kuras T., Konvička M. (2002) Recent record of the Clouded Apollo, Parnassius mnemosyne, in the Hrubý Jeseník Mts., northern Moravia. Cas. Slez. Muz. A 51: 183-184..
<<...1112131415>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search