Ing. Jan Šumpich

Job Position: Worker

Publications
Total found: 17 records
Šumpich J., Konvička M. (2012) Moths and management of a grassland reserve: regular mowing and temporary abandonment support different species Biologia 5 : 973-987.
DOI: 10.2478/s11756-012-0095-9
Šumpich J., Liška J., Modlinger R. (2009) Motýlí fauna masivu Trojmezné z pohledu horských smrčin Česka. In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologické kolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 19 :
Šumpich J. (2008) Horské smrčiny Šumavy: Refugium jedinečných motýlích společenstev, aneb známe je? Šumava 2008 : 18-19.
Šumpich J. (2008) Výsledky průzkumu motýlí fauny (Lepidoptera) horských pastvin v okolí Borové Lady na Šumavě. [Results of Lepidoptera survey of the montane pastures in the surroundings of Borová Lada in the Bohemian Forest Region]. Silva Gabreta 14 : 49-72.
Šumpich J. (2007) Významné nálezy motýlů (Lepidoptera) v Národním parku Podyjí. [Significant records of Lepidoptera in Podyjí National Park]. Thayensia 7 : 249-286.
Šumpich J. (2007) Výsledky sledování společenstev motýlů (Lepidoptera) v přírodní rezervaci Strádovské peklo (CHKO Železné hory: Nasavrky – Libáň) II. [Results of research of survey of Lepidoptera communities in Strádovské peklo Nature Reserve (Železné hory Protected Area Acta Musei Reginaehradecensis A. 32 : 53-72.
Šumpich J., Mikát M., Maršík L., Dufek T., Marek J., Elsner V. (2007) Faunistic records from the Czech Republic – Lepidoptera: Adelidae, Yponomeutidae, Autostichidae, Cosmopterigidae, Depressaridae, Elachistidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae. Klapalekiana 43 : 215-220.
Šumpich J., Žemlička M., Číla P., Heřman P., Liška J., Elsner G., Marek J., Laštůvka A., Skyva J., Mikát M., Rotter M. (2007) Faunistic records from the Czech Republic – 225. Lepidoptera: Nepticulidae, Depressariidae, Coleophoridae, Amphisbatidae, Gelechiidae, Elachistidae, Tortricidae, Pterophoridae, Noctuidae. Klapalekiana 43 : 79-84.
Šumpich J. (2006) The lepidopteran fauna (Lepidoptera) of the Dářko peat bogs in the Žďárské vrchy hills. Klapalekiana 42 : 235-326.
Šumpich J. (2006) The first record of noctuid moth Noctua interjecta Hübner, 1803 on the Bohemian Forest Region with notes to diffusion of the species in the Czech Republic (Lepidoptera: Noctuidae) Silva Gabreta 12 : 95-99.
Šumpich J. (2006) 2006: Nové nálezy z území Smrčiny. Šumava (Vimperk) 11 : 13.
Šumpich J. (2006) Recenze [Mohelenská hadcová step. Historie vzniku rezervace a jejího výzkumu. Mendelova zeměfělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, 274 pp.]. Acta Rerum Naturalium (Jihlava) 1 : 175.
Šumpich J. (2006) Zelleria hepariella Stainton, 1849 in the Bohemian Forest Region (Lepidoptera: Yponomeutidae). Silva Gabreta 12 : 147-150.
Šumpich J., Kačírek A. (2006) Contribution to the knowledge of ant-lions (Neuroptera: Myrmeleontidae) of Českomoravská vrchovina highlands Klapalekiana 42 : 327-330.
Šumpich J., Liška J., Elsner G., Žemlička M., Marek J., Dvořák I., Dvořák M., Dobrovský T., Skyva J. (2006) Faunistic records from the Czech Republic - 202, Lepidoptera. Klapalekiana 42 : 181-187.
Vrabec V., Laštůvka Z., Beneš J., Šumpich J., Konvička M., Fric Z., Hrnčíř J., Matouš J., Marek S., Kuras T., Hůla V., Heřman P. (2005) Lepidoptera (Motýli). pp. 172-237. In Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Mocek B., Kudyn M., Červinka L., Hartl J., Šumpich J., Zelený J., Brejcha L. (1995) Příspěvek k entomofaunistickému výzkumu CHKO Železné hory (výsledky 23. entomologických dnů ČSE v roce 1992). Acta Musei Reginaehradecensis, S.A. 24 : 135-153.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search