Publications

Total found: 68 records
Hlávková D., Davídková M., Koudelková J., Doležal P. (2024) Population Dynamics of Ips sexdentatus (Börner) in the Czech Republic Forests 15(6): 961.
DOI: https://doi.org/10.3390/f15060961
Novák M., Doležal P., Budík O., Ptáček L., Geyer J., Davídková M., Prokýšek M. (2024) Intelligent inspection probe for monitoring bark beetle activities using embedded IoT real-time object detection Engineering Science and Technology, an International Journal 51: 101637.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101637
Davídková M., Kleinová L., Doležal P. (2023) Overwintering Migration of the Double-Spined Spruce Bark Beetle Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera; Curculionidae) Forests 14(1): 131.
DOI: 10.3390/f14010131
Doležal P. (2023) Termín chemické asanace dříví napadeného lýkožroutem smrkovým lze zkrátit až o několik týdnů Lesnická práce 102: 49.
Doležal P., Davídková M. (2023) S ochranou proti klikorohu borovému může pomoci i březové zmlazení Lesu zdar 2023-01: 26-27.
Doležal P., Davídková M., Koudelková J. (2023) Bionomie kůrovců na borovici lesní v podmínkách ČR Lesu zdar 2023-03: 4-6.
Doležal P., Davídková M., Vovesný P., Drašar P. (2023) Pheromone dispenser ACUMIPROTECT for mass trapping of the sharp-dentated bark beetle, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae) Chemické listy 117: 13-16.
DOI: 10.54779/chl20230013
Novák M., Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M. (2023) Způsob sledování kůrovcových aktivit a systém k provádění způsobu sledování Patent 309464:
Novák M., Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M. (2023) Snímací zařízení pro pořizování kamerového záznamu kůrovcové aktivity na povrchu kmene zkoumaného stromu v lesních porostech Užitný vzor č. 36978
Doležal P., Munzarová M. (2022) Náplast pro ochranu sazenic jehličnatých stromů proti klikorohu borovému Užitný vzor 36674
Hlávková D., Doležal P. (2022) Cambioxylophagous Pests of Scots Pine: Ecological Physiology of European Populations—A Review. Frontiers in Forests and Global Change 5: 864651.
DOI: 10.3389/ffgc.2022.864651
Doležal P. (2021) Kůrovcové vzpomínání. Živa 69: 300-301.
Doležal P., Davídková M. (2021) Device for trapping the large pine beetle. Evropský průmyslový vzor 008645048
Doležal P., Davídková M. (2021) Past pro odchyt klikoroha borového. Užitný vzor 35449
Doležal P., Kleinová L., Davídková M. (2021) Adult Feeding Preference and Fecundity in the Large Pine Weevil, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae). Insects 12(5): 473.
DOI: doi:10.3390/insects12050473
Novák M., Geyer J., Prokýšek M., Hais M., Grill S., Davídková M., Doležal P., Hofmann P., Paudyal R. (2021) Construction of a multisensor UAV system for early detection of forest pests. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. 1164-1182.
DOI: 10.1007/978-3-030-63270-0_78
Novák Milan, Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M. (2021) Systém ke sledování kůrovcových aktivit. Užitný vzor 35641
Doležal P., Půlpán Ladislav (2020) V roce 2020 zůstal lýkožrout smrkový v místě vývoje. Lesnická práce 99: 37.
Novák M., Prokýšek M., Doležal P., Hais M., Gril S., Davídková M., Geyer J., Hofmann P., Paudyal R. (2020) Multisensor UAV System for the Forest Monitoring. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany 2020: 293-296.
DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208993
Davídková M., Doležal P. (2019) Temperature‐dependent development of the double‐spined spruce bark beetle Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera; Curculionidae). Agricultural and Forest Entomology 21: 388-395.
DOI: 10.1111/afe.12345

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search