RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Job Position: Head of Laboratory - Laboratory of Applied Entomology

Contact details

Phone: 420387775204
E-mail: dolezal@entu.cas.cz
Web: www.podkurou.cz

Description

Ecophysiology of forest insect pests, forest entomology

Publications
Total found: 53 records
Doležal P., Kleinová L., Davídková M. (2021) Adult Feeding Preference and Fecundity in the Large Pine Weevil, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae). Insects 12(5) : 473.
DOI: doi:10.3390/insects12050473
Novák M., Geyer J., Prokýšek M., Hais M., Grill S., Davídková M., Doležal P., Hofmann P., Paudyal R. (2021) Construction of a multisensor UAV system for early detection of forest pests. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. 1164-1182.
DOI: 10.1007/978-3-030-63270-0_78
Doležal P., Půlpán Ladislav (2020) V roce 2020 zůstal lýkožrout smrkový v místě vývoje. Lesnická práce 99 : 37.
Novák M., Prokýšek M., Doležal P., Hais M., Gril S., Davídková M., Geyer J., Hofmann P., Paudyal R. (2020) Multisensor UAV System for the Forest Monitoring. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany 2020 : 293-296.
DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208993
Davídková M., Doležal P. (2019) Temperature‐dependent development of the double‐spined spruce bark beetle Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera; Curculionidae). Agricultural and Forest Entomology 21 : 388-395.
DOI: 10.1111/afe.12345
Půlpán L., Doležal P. (2018) Kalamitní přemnožení kůrovců: vývoj letošního roku a možnosti roku 2019 Lesnická práce 97 (10) : 48-51.
Davídková M., Doležal P. (2017) Sister broods in the spruce bark beetle, Ips typographus (L.). Forest Ecology and Management 405 : 13-21.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.08.040
Štefková K., Okrouhlík J., Doležal P. (2017) Development and survival of the spruce bark beetle, Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) at low temperatures in the laboratory and the field. European Journal of Entomology 114 : 1-6.
DOI: 10.14411/eje.2017.001
Doležal P. (2016) Jak přispět k efektivnější ochraně lesa před kůrovci? Akademický bulletin 2016 : 28-30.
Doležal P., Okrouhlík J., Davídková M. (2016) Fine fluorescent powder marking study of dispersal in the spruce bark beetle, Ips typographus (Coleoptera: Scolytidae). European Journal of Entomology 113 : 1-8.
Montano V., Bertheau C., Doležal P., Krumböck S., Okrouhlík J., Stauffer C., Moodley Y. (2016) How differential management strategies affect Ips typographus L. dispersal. Forest Ecology and Management 360 : 195 - 204.
DOI: 10.1016/j.foreco.2015.10.037
Skoková Habuštová O., Svobodová Z., Spitzer L., Doležal P., Hussein H. M., Sehnal F. (2015) Communities of ground-dwelling arthropods in conventional and transgenic maize: background data for the post-market environmental monitoring. Journal of Applied Entomology 139 : 31-45.
DOI: 10.1111/jen.12160
Doležal P., Miklas B., Bartošová E., Davídková M., Okrouhlík J. (2014) To know a bark beetle: ecophysiological implications for mathematical modeling of bark beetle population dynamics. International Forestry Review 16(5) : 194.
DOI: http://dx.doi.org/10.1505/146554814814281701
Habuštová O., Doležal P., Spitzer L., Svobodová Z., Hussein H., Sehnal F. (2014) Impact of Cry1Ab toxin expression on the non-target insects dwelling on maize plants. Journal of Applied Entomology 138 : 164-172..
DOI: 10.1111/jen.12004
Košťál V., Miklas B., Doležal P., Rozsypal J., Zahradníčková H. (2014) Physiology of cold tolerance in the bark beetle, Pityogenes chalcographus and its overwintering in spruce stands. Journal of Insect Physiology 63 : 62-70..
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2014.02.007
Štefková K., Doležal P., Okrouhlík J. (2014) Digestion in the spruce bark beetle (Ips typographus L.): cellulases present! International Forestry Review 16(5) : 194.
DOI: http://dx.doi.org/10.1505/146554814814281701
Berec L., Doležal P., Hais M. (2013) Population dynamics of Ips typographus in the Bohemian Forest (Czech Republic): Validation of the phenology model PHENIPS and impacts of climate change. Forest Ecology and Management 292 : 1-9.
DOI: 10.1016/j.foreco.2012.12.018
Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2013) Co je za přemnožováním (gradací) lýkožrouta smrkového na Šumavě. Živa 96 : 231-233.
Doležal P., Sehnal F., Vrba S., Zemek R. (2012) Vorrichtung fur Extraktion von Insekten, besonders aus organischen Substanzen. Gebrauchsmuster Nr. 202012103220.1. Deutshes Patent- und Markenamt
Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2012) Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012, 325 pp. ISBN 978-80-246-2155-5.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search