Mgr. Markéta Davídková, Ph.D.

Job Position: Research Scientist - Laboratory of Applied Entomology

Contact details

Phone: +420-387775903
E-mail: davidkova@entu.cas.cz

Description

Ecophysiology of bark beetles

Publications
Total found: 19 records
Hlávková D., Davídková M., Koudelková J., Doležal P. (2024) Population Dynamics of Ips sexdentatus (Börner) in the Czech Republic Forests 15(6) : 961.
DOI: https://doi.org/10.3390/f15060961
Novák M., Doležal P., Budík O., Ptáček L., Geyer J., Davídková M., Prokýšek M. (2024) Intelligent inspection probe for monitoring bark beetle activities using embedded IoT real-time object detection Engineering Science and Technology, an International Journal 51 : 101637.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101637
Davídková M., Kleinová L., Doležal P. (2023) Overwintering Migration of the Double-Spined Spruce Bark Beetle Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera; Curculionidae) Forests 14(1) : 131.
DOI: 10.3390/f14010131
Doležal P., Davídková M. (2023) S ochranou proti klikorohu borovému může pomoci i březové zmlazení Lesu zdar 2023-01 : 26-27.
Doležal P., Davídková M., Koudelková J. (2023) Bionomie kůrovců na borovici lesní v podmínkách ČR Lesu zdar 2023-03 : 4-6.
Doležal P., Davídková M., Vovesný P., Drašar P. (2023) Pheromone dispenser ACUMIPROTECT for mass trapping of the sharp-dentated bark beetle, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae) Chemické listy 117 : 13-16.
DOI: 10.54779/chl20230013
Novák M., Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M. (2023) Způsob sledování kůrovcových aktivit a systém k provádění způsobu sledování Patent 309464 :
Novák M., Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M. (2023) Snímací zařízení pro pořizování kamerového záznamu kůrovcové aktivity na povrchu kmene zkoumaného stromu v lesních porostech Užitný vzor č. 36978
Doležal P., Davídková M. (2021) Device for trapping the large pine beetle. Evropský průmyslový vzor 008645048
Doležal P., Davídková M. (2021) Past pro odchyt klikoroha borového. Užitný vzor 35449
Doležal P., Kleinová L., Davídková M. (2021) Adult Feeding Preference and Fecundity in the Large Pine Weevil, Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae). Insects 12(5) : 473.
DOI: doi:10.3390/insects12050473
Novák M., Geyer J., Prokýšek M., Hais M., Grill S., Davídková M., Doležal P., Hofmann P., Paudyal R. (2021) Construction of a multisensor UAV system for early detection of forest pests. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. 1164-1182.
DOI: 10.1007/978-3-030-63270-0_78
Novák Milan, Ptáček L., Doležal P., Geyer J., Davídková M. (2021) Systém ke sledování kůrovcových aktivit. Užitný vzor 35641
Novák M., Prokýšek M., Doležal P., Hais M., Gril S., Davídková M., Geyer J., Hofmann P., Paudyal R. (2020) Multisensor UAV System for the Forest Monitoring. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany 2020 : 293-296.
DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208993
Davídková M., Doležal P. (2019) Temperature‐dependent development of the double‐spined spruce bark beetle Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera; Curculionidae). Agricultural and Forest Entomology 21 : 388-395.
DOI: 10.1111/afe.12345
Davídková M., Doležal P. (2017) Sister broods in the spruce bark beetle, Ips typographus (L.). Forest Ecology and Management 405 : 13-21.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.08.040
Doležal P., Okrouhlík J., Davídková M. (2016) Fine fluorescent powder marking study of dispersal in the spruce bark beetle, Ips typographus (Coleoptera: Scolytidae). European Journal of Entomology 113 : 1-8.
Doležal P., Miklas B., Bartošová E., Davídková M., Okrouhlík J. (2014) To know a bark beetle: ecophysiological implications for mathematical modeling of bark beetle population dynamics. International Forestry Review 16(5) : 194.
DOI: http://dx.doi.org/10.1505/146554814814281701
Štefková K., Moravcová M., Davídková M., Doležal P., Kodrík D. (2011) Feeding and energetic metabolism in the spruce bark beetle (Ips typographus) - active, diapausing and post-diapausing beetles Freiburger Forstliche Zeitung 89(2011) 141-145, ISSN 1436-1566..

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search