MSc. Juan Francisco Esteves Ramírez

Funkce: Doktorand - Laboratoř experimentální ekologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5296
E-mail: juanfraesteves@gmail.com

Popis

Rychlá evoluce ve společenstvech

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA