Anna Skálová

Funkce: Student - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Popis

Ověření výskytu endemických druhů jepic rodu Ephemera na Kavkaze pomocí molekulárně genetických metod

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA