MSc. María del Mar Repullés de L´Hotellerie-Fallois

Funkce: Doktorand - Laboratoř molekulární ekologie a fylogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5377
E-mail: mar.repulles@entu.cas.cz

Popis

Mar bude v projektu odvozovat příčiny diverzifikace, nynější genetické diverzity a rozšíření druhů motýlů (Lepidoptera) brazilského Atlantického lesa. Bude studovat makroevoluční faktory, které řídí rozšíření druhů podél nadmořské výšky a zeměpisné šířky. Bude testovat význam kompetice mezi druhy v parapatrické speciaci v tropických horských pásmech. Práce je součástí bilaterálního projektu spolu s partnery z University of Campinas, Brazilie (tým prof. André Freitase).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA