Vrinda Ravi Kumar, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř experimentální ekologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5375
E-mail: vrinda.ravikumar@entu.cas.cz

Popis

Experimentální evoluce: interakce mezi udržováním genetické variability a druhové diverzity

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA