MSc. Qian Qun Koid

Funkce: Doktorand - Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5378
E-mail: qianqun.koid@entu.cas.cz

Popis

Tropická ekologie a ochrana přírody: Zaměřuje se na potenciální interakce mezi členovci a entomopatogenními houbami na gradientu angropogenních změn habitatu v nížinách Bornea, se zřetelem také na to, jak tyto interakce ovlivňuje změna klimatu.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA