Markéta Chocholoušková

Funkce: Student - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Kontaktní údaje

E-mail: marketa.chocholouskova@seznam.cz

Popis

Molekulární markery pro druhovou identifikaci a studium genetické variability forenzně významných druhů much (Muscidae, Diptera)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA