Ing. Marie Korchová

Funkce: Technický pracovník - Laboratoř molekulární cytogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 269
E-mail: korchova@entu.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA