Marie Kubínová, Bc.

Funkce: Student - Laboratoř molekulární cytogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5249, +420 38 777 5282
E-mail: kubinova.mari@gmail.com

Popis

Analýza a mapování repetivní DNA u  tmavoskvrnáče vřesového, Ematurga atomaria (Lepidoptera: Geometridae).

Vliv absence pohlavního chromosomu W na reprodukční zdatnost samic u okáče Bicyclus anynana.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA