RNDr. Ing. Vojtěch Kolář

Job Position: PhD Student - Laboratory of Ecology of Aquatic Insects and Relict Ecosystems

Contact details

Phone: 387772282
E-mail: kolarvojta@seznam.cz

Publications
Total found: 22 records
Hanel L. , Kolář V. (2020) Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu VIII (chov vodomila černého a příbuzných druhů). Biologie, Chemie a Zeměpis 29 : 2-12.
DOI: 10.14712/25337556.2020.4.1
Hanel L. , Kolář V. (2020) Největší vodní brouk světa žije i v CHKO Blaník. Pod Blaníkem 24 : 9-10.
Kolář V. (2020) Vodní brouci (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae, Heteroceridae, Hydrophilidae, Noteridae) v chráněných územích Louňov a Částrovické rybníky ve středních Čechách. Bulletin Lampetra 9 : 23-33.
Kolář V., Boukal D. (2020) Habitat preferences of the endangered diving beetle Graphoderus bilineatus: implications for conservation management. Insect Conservation and Diversity 13 : 480-494.
DOI: 10.1111/icad.12433
Kolář V., Boukal D. (2020) Dobré a další zprávy o ochraně ohroženého vodního hmyzu: potápník dvojčárý v ČR. Fórum ochrany přírody 3 : 28-32.
Kolář V., Boukal D. (2020) Komentář: Každý den jeden rybník - další hřebík do rakve vodním broukům. Ekolist
Kolář V., Boukal D., Sentis A. (2019) Predation risk and habitat complexity modify intermediate predator feeding rates and energetic efficiencies in a tri‐trophic system. Freshwater Biology 64 : 1480-12491.
DOI: 10.1111/fwb.13320
Kolář V., Hadačová V., Kolář J., Hesoun P. (2019) Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech III. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 59 : 58-69.
Kolář V., Hadačová V., Franta P., Hesoun P. (2018) Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech II Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 58 : 79-94.
Kolář V., Straka M., Sychra J., Boukal D. (2018) Vodní brouci jako zrcadlo našeho hospodaření s vodou. Vodní hospodářství 6 : 6-11.
Vebrová L., van Nieuwenhuijzen A., Kolář V., Boukal D. (2018) Seasonality and weather conditions jointly drive flight activity patterns of aquatic and terrestrial chironomids. BMC Ecology 18 : article number 19, pp. 1-13.
DOI: https://doi.org/10.1186/s12898-018-0175-y
Bartoňová A., Kolář V., Marešová J., Šašić M., Šlancarová J., Sucháček P., Konvička M. (2017) Isolated Asian steppe element in the Balkans: habitats of Proterebia afra (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) and associated butterfly communities. Journal of Insect Conservation 21 : 559-571.
DOI: 10.1007/s10841-017-9995-x
Kolář V., Tichánek F., Tropek R. (2017) Effect of different restoration approaches on two species of newts (Amphibia: Caudata) in Central European lignite spoil heaps. Ecological Engineering 99 : 310-315.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2016.11.042
Kolář V., Boukal D. (2016) Faunistické zprávy ze západních Čech – 8 Coleoptera: Dytiscidae. Západočeské entomologické listy 7 : 11-13.
Kolář V., Hesoun P., van Niuwenhuijzen A., Rozkopal M., Boukal D. (2016) Large species of the water beetles and bugs of selected reserve areas in Southern Bohemia. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 56 : 88-93.
Kolář V., Ondáš T., Boukal D. (2016) Proč mizí vodní brouci (a jiný velký hmyz) z našich rybníků? Fórum ochrany přírody 3 : 30-32.
Patoka J., Buřič M., Kolář V., Bláha M., Petrtýl M., Franta P., Tropek R., Kalous L., Petrusek A., Kouba A. (2016) Predictions of marbled crayfish establishment in conurbations fulfilled: evidences from the Czech Republic. Biologia 71 : 1380-1385.
DOI: 10.1515/biolog-2016-0164
Vlašánek P., Kolář V., Tájková P. (2016) New records of Gomphus pulchellus on the eastern edge of its range in the Czech Republic (Odonata: Gomphidae). Libellula 35 : 93-98.
Bartoňová A., Fric Z., Sucháček P., Kolář V., Marešová J., Šlancarová J., Zapletal M., Šašić M., Konvička M. (2015) Proterebia afra – Relic of the glacial steppe in the Balkans? In: Programme from XIXth European Congress of Lepidopterology, September 24-October 2, 2015, Senckenberg, Museum of Zoology Dresden, p. 83 – oral presentations.
Kolář V., Boukal D. (2015) Potápníci – nenápadní predátoři našich vod. Živa 6 : 300-303.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search