Publications

<<...7891011...>>Go to page: Submit
Total found: 291 records
Foltan P., Konvička M. (2008) A new method for marking slugs by UV-fluorescent dye. Journal of Molluscan Studies 74: 293-297.
Fric Z., Hůla V., Zapletal M., Konvička M. (2008) Zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis), zajímavý druh vlhkých luk a ruderálů západních Čech [Ostrinia palustralis, an interesting species of wet meadows in Western Bohemia]. Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 307-314.
Kadlec T., Beneš J., Jarošík V., Konvička M. (2008) Revisiting urban refuges: changes of butterfly and burnet fauna in Prague reserves over three decades. Landscape Urban Plan. 85: 1-11.
Kadlec T., Konvička M., Tropek R. (2008) Mrhají technické rekultivace ochranářským potenciálem vytěžených lomů? Případ motýlů v Českém krasu. Laštůvka Z., Šefrová H. (eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 31.
Kadlec T., Konvička M., Tropek R. (2008) Mrhají technické rekultivace potenciálem vytěžených lomů? Případ motýlů v Českém Krasu. n: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 85:
Konvička M. (2008) Paradigma kontra evidence. Tuf I.H., Kostkan V. (eds.), Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. 13.
Konvička M., Beneš J. (2008) Monitoring naturových motýlů - novinky a problémy z posledních let. Ochrana přírody 63: 16-20.
Konvička M., Beneš J., Čížek O., Kopecek F., Konvička O., Vitaz L. (2008) How too much care kills species: Grassland reserves, agri-environmental schemes and extinction of Colias myrmidone butterfly from its former stronghold J. Insect Conserv. 12: 519-525.
Konvička M., Čížek L. (2008) Vymírání hmyzu ve střední Evropě, selhání ochrany přírody a potřeba nového paradigmatu. n: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 97.
Konvička M., Dvořák L., Hanč Z., Pavličko A., Fric Z. (2008) The Baton blue (Pseudophilotes baton) (Lepidoptera: Lycaenidae) in south-western Bohemia: iron curtain, military ranges and endangered butterfly. Silva Gabreta 14: 187-198.
Konvička M., Kuras T., Beneš J., Čížek O., Schmitt T. (2008) Endemičtí okáči vysokých Sudet: Vliv změn klimatu a hospodaření na populace vysokohorských motýlů. Vesmír 87: 516-521.
Konvička M., Novák J., Beneš J., Fric Z., Bradley J., Keil P., Hrček J., Chobot K., Marhoul P. (2008) The last population of the Woodland Brown butterfly (Lopinga achine) in the Czech Republic: habitat use, demography and site management J. Insect Conserv. 12: 549–561.
Novotný D., Konvička M. (2008) Vliv fragmentace krajiny na uývající a neubývající druhy: Mobilita dospělců dvou druhů hnědásků (Lepidoptera, Nymphalidae). Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 33.
Novotný D., Konvička M. (2008) Effects of landscape fragmentation on declining and non-declining species: adult mobility in two species of checkerspot butterflies (Lepidoptera, Nymphalidae). n: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 145-146..
Pavlíková A., Konvička M. (2008) Funkční analýza habitatů makrolepidopter střední Evropy. In: Laštůvka Z., Šefrová H. (eds), III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 24.
Pavlíková A., Konvička M. (2008) Funkční analýza habitatů Macrolepidopter střední Evropy. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 152.
Slámová I., Konvička M. (2008) Habitatové preference zranitelného motýla Erebia aethiops. Laštůvka Z., Šefrová H. (eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborníkreferátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 24-25.
Slámová I., Konvička M. (2008) Habitatové preference zranitelného motýla Erebia aethiops. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 184.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I., Tufová J. (2008) Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological Conservation 141: 827-837.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I., Tufová J. (2008) Dopady změn lesního a vliv oborového chovu zvěře na epigeické členovce. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 187.
<<...7891011...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search