Publications

Total found: 132 records
Prach K., Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Tropek R., Volf O., Zavadil V. (2011) Spoil heaps. In: Řehunková K., Řehounek J., Prach K. (eds.) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republik, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, pp. 17-33
Tropek R. (2011) Zoologický management? Děkuji, raději ne. Vesmír 90: 623-625.
Tropek R. (2011) Endemičtí motýli a afromontánní krajina - první výsledky fylogeografie a autekologie. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 233.
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Šamata J. (2011) Ash deposit as a stronghold for the critically endangered Grayling (Hipparchia semele). In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Restoration projects in the Czech Republic. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Šamata J. (2011) Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro kriticky ohroženého okáče metlicového. In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š., Baňař P., Spitzer L., Konvička M. (2011) Rekultivace černouhelných hald - drahá likvidace ochranářsky cenných stanovišť. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 234.
Tropek R., Konvička M. (2011) Should restoration damage rare habitats? Biological Conservation 144: 1299.
Tropek R., Prach K. (2011) Post-mining and postindustrial sites. In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Restoration projects in the Czech Republic. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Prach K. (2011) Místa narušená těžbou a průmyslem. In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Řehounek J., Konvička M. (2011) Výsypky - nečekaná šance pro bezobratlé živočichy Ekologie a společnost 22: 19-21.
Tropek R., Spitzer L. (2011) The butterfly community of the Mendong Buo area. In: Safián S. (ed.) Abstracts of the Workshop on Lepidoptera Research in the Afrotropical region. Hans Cottage and Kakum NP, Ghana 25.
Tropek R., Tichý L., Prach K., Řehounek J., Bogusch P., Heneberg P., Chuman T., Konvička M., Lepšová A., Novák J., Stárka L., Zavadil V. (2011) Stone quarries. In: Řehounková K., Řehounek J. & Prach K. (eds): Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, pp. 35-49
Černá I., Straka J., Tropek R. (2010) Habitatové preference žahadlových blanokřídlých na struskopopílkových odkalištích. In: Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov 17.-19.6.2010 4.
Falkenauerová A., Tropek R., Janda M., Spitzer L., Janeček Š. (2010) Pylové analýzy jako metoda studia polinačních vztahů: Příkladová studie úlohy drvodělek (Apoidea: Xylocopini) v afromontánních polinačních systémech Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov 17.-19.6.2010. 6.
Janeček Š., Patáčová E., Bartoš M., Padyšáková E., Spitzer L., Tropek R. (2010) Třepotání strdimilů starého světa: příležitostné chování nebo evoluční trend? Bryja J., Zasadil P. (eds.) Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 99-100.
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2010) "Walk a line" nebo "random trampling" -srovnání dvou standardních metod sčítání motýlů na malých plochách. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 106.
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2010) Liniová nebo časovaná pochůzka – srovnání dvou standardních metod sčítání motýlů na malých plochách In: Konvička M. & Beneš J. (eds): Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice 19-20.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2010) Technical reclamations of post-mining sites as squandering of diurnal butterflies and moths. International Conference in Landscape Ecology, Brno/Prague, Czech republic, 3-6th September, 2010. Book of abstracts. 138.
Prach K., Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Tropek R., Volf O., Zavadil V. (2010) Výsypky In: Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi 15-36.
Rauch O., Kovář P., Tropek R., Řehounek J., Kubelka V., Lepšová A., Volf O., Zavadil V. (2010) Odkaliště In: Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi 133-153.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search