Datum: 28.06.2018

Rychlá molekulární divergence chromosomů W Abraxas grossulariata a A. sylvata

Chromosomy W ikonické píďalky Abraxas grossulariata a příbuzné A. sylvata jsou vysoce degenerované a odlišné a skládají se převážně ze sekvencí specifických pro samičí pohlaví, které se nezávisle rozšířily po odštěpení obou druhů před 9.5 miliony let...

Stručný popis obrázku: Skvrnopásník angreštový, Abraxas grossulariata (photo Andrej Makara) a jeho pohlavní chromosomy W a Z. (a) Divoká forma A. grossulariata,(b) Bivalent chromosomů W a Z ve stádiu  pachytene meiotické profáze I. Chromosom W je označen pomocí FISH se zelenou malovací sondou, červeně jsou označené oblasti s geny pro ribosomální RNA (rDNA), kolem kterých se utváří jadérka (na schématu jako šedé kruhy). (c) Chromosomy v mitotické metafázi. Chromosom W byl identifikován pomocí FISH s malovací sondou (na obrázku není ukázána). Měřítko = 10 mm.

Před 112 lety Doncaster a Raynor publikovali článek o zvláštní dědičnosti světlé formy (“lacticolor”) skvrnopásníka angreštového, Abraxas grossulariata, která se vyskytovala častěji u samic, a na základě těchto pozorování představili koncept samičí heterogamie (tj. pohlavní chromosomy ♀WZ/♂ZZ a odvozené systémy). Pohlavní chromosomy však během dalších cytogenetických analýz nalezeny nebyly. Nám se to s využitím moderních technik molekulární cytogenetiky podařilo, pohlavní chromosomy WZ jsme identifikovali a analyzovali nejen u A. grossulariata, ale i u příbuzného druhu A. sylvata. Chromosomy W obou druhů jsou vysoce degenerované a složené převážně ze sekvencí specifických pro samice, které se však mezi těmito druhy značně liší. Naše výsledky naznačují rychlou molekulární divergenci nezávislým šířením různých repetitivních sekvencí během 9,5 milionu let dlouhé evoluce obou druhů. Náš článek byl vybrán pro titulní stranu červnového čísla časopisu Genes (http://www.mdpi.com/2073-4425/9/6/279).

Zrzavá M., Hladová I., Dalíková M., Šíchová J., Õunap E., Kubíčková S., Marec F. (2018) Sex chromosomes of the iconic moth Abraxas grossulariata (Lepidoptera, Geometridae) and its congener A. sylvata. Genes 9 : 279.
DOI: 10.3390/genes9060279

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA